Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser otvoril nové logistické centrum v Northamptone

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb Dachser uviedol do prevádzky nové logistické centrum v britskom Northamptone. Rozkladá sa na 7,4 hektároch a celková investícia spoločnosti Dachser tu dosiahla 26 miliónov eur.

„Naše nové logistické centrum je výbornou ukážkou toho, ako Dachser v Británii rastie spolu so svojimi zákazníkmi,“ povedal Bernhard Simon, generálny riaditeľ skupiny Dachser, pri slávnostnom otvorení tejto pobočky. „Vďaka tomuto novému logistickému centru uspokojíme dopyt po globálnych integrovaných službách v celom logistickom reťazci. Ďalej pokračujeme v našom raste a v budúcnosti môžeme tento areál rozšíriť,“ doplnil Bernhard Simon.

Nová pobočka vyrástla v priemyselnej zóne Brackmills južne od Northamptonu. V areáli sa nachádza aj hlavné sídlo britskej spoločnosti Dachser Ltd., ktorá je súčasťou skupiny Dachser. Nový areál tvorí prekládkový terminál s plochou 5 948 m2, sklad pre služby kontraktnej logistiky s rozlohou 10 560 m2 s kapacitou 20 000 paletových miest a kancelárie, ktoré sa nachádzajú na ploche 1 954 m2 v novej dvojpodlažnej administratívnej budove. Dlhodobý rast spoločnosti Dachser Ltd. v Británii, rast exportu do kontinentálnej Európy a rozvoj kontraktnej logistiky a služieb s vysokou pridanou hodnotou urobili z tejto investície nevyhnutný strategický krok.

Filozofiou spoločnosti Dachser je trvalo udržateľný rozvoj, preto aj pri návrhu týchto nových priestorov hrali dôležitú úlohu požiadavky na ekológiu a budova získala certifikát BREEAM „Very Good“. Certifikácia BREEAM patrí medzi popredné svetové metódy hodnotenia udržateľnosti budov.

„Logistické centrum v Northamptone je dennými priamymi linkami napojené na globálnu sieť skupiny Dachser,“ hovorí Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva Dachser Slovakia. „Vďaka tomuto centru sa Northampton zaraďuje medzi dôležité platformy európskej siete našej spoločnosti,“ dodáva Stoličný.

Spoločnosť Dachser bola vo Veľkej Británii založená v roku 1975 v Northamptone a má pobočky v mestách Dartford (otvorená v roku 2005) a Rochdale (2010). Pre Dachser bolo z hľadiska udržania zamestnanosti veľmi dôležité, aby sa nová pobočka nachádzala tiež v Northamptone. Toto miesto v samom srdci Veľkej Británie má tiež výbornú strategickú polohu a skvelé napojenie na britskú diaľničnú sieť. Dachser vo Veľkej Británii zamestnáva celkom 302 ľudí, z ktorých 157 je v Northamptone. Očakáva sa, že tu počas ďalších piatich rokov pribudne 40 nových pracovných miest.

Zdroj: Transservice, Dachser

Foto: Dachser