Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser navyšuje kapacitu svojich skladov v Európe

Vybudovaním nových priestorov v Rakúsku, Francúzsku a Nemecku posilňuje medzinárodný logistický provider Dachser svoju kontraktnú logistiku v celej Európe. Integrované logistické služby vrátane prepravy, skladovania a služieb s pridanou hodnotou budú vďaka tomu k dispozícii ešte vo väčšom počte lokalít ako doteraz.

„Naše široké spektrum služieb kontraktnej logistiky nám umožňuje podporovať našich zákazníkov aj v riadení ich globálnych dodávateľských reťazcov,“ hovorí Michael Schilling, COO skupiny Dachser. Symbolickým prvým „kopnutím“ do zeme zahájila spoločnosť Dachser na konci júna rozšírenie logistického centra v Hörschingu neďaleko rakúskeho Linzu. V novom sklade bude k dispozícii 10 000 m2 skladových priestorov a vyše 20 000 paletových miest. Očakáva sa, že nový sklad, do ktorého Dachser investuje zhruba 10 miliónov eur, bude uvedený do prevádzky na začiatku roku 2017. Pre zákazníkov to znamená, že budú mať v Hörschingu všetky služby k dispozícii na jednom mieste – skladovanie a služby na mieru ako neoddeliteľnú súčasť kontraktnej logistiky, priame napojenie na hustú európsku prepravnú sieť, rovnako ako služby leteckej a námornej prepravy poskytované divíziou Dachser Air & Sea Logistics.

Vo Francúzsku rozšíril Dachser kapacitu svojich skladov hneď na dvoch miestach. V meste Salon de Provence, ktoré sa nachádza v južnom Francúzsku, pred nedávnom otvoril pobočku s 12 000 m2 skladových priestorov a kapacitou 14 500 paletových miest, ktoré sú teraz k dispozícii pre región Provence – Alpy – Azúrové pobrežie. Skladovacie priestory boli rozšírené aj v Remeši na severe Francúzska. Tunajšia pobočka s kapacitou celkom 27 000 paletových miest ponúka riešenie kontraktnej logistiky predovšetkým pre zákazníkov obchodujúcich s vínom a liehovinami a pre zákazníkov z priemyselných odvetví.

Dachser investoval tiež do logistického centra v Überherrne, ktoré sa nachádza v nemeckej spolkovej krajine Sársko, a stavia tu sklad pre kontraktnú logistiku, ktorý ponúka 11 000 m2 skladovej plochy, 22 000 regálových miest a 600 m2 kancelárskych plôch. Aj tu presiahla investovaná čiastka 10 miliónov eur. Uvedenie do prevádzky je naplánované na koniec októbra 2016 a v strednodobom horizonte prinesie 80 nových pracovných miest. Überherrn má v sieti Dachser dvojakú funkciu: zatiaľ čo počas dňa panuje v logistickom centre bežná prevádzka pobočky, od ôsmej večer funguje ako Eurohub – centrálny uzol pre európsku prepravnú sieť. Vďaka svojej strategickej polohe v blízkosti rieky Sáry kombinuje Dachser pozemnú prepravu po Európe s medzikontinentálnymi trasami a úzko prepája námornú
a leteckú dopravu pre import aj export.

 „Spoločne s našimi kolegami v sieti tvrdo pracujeme na internacionalizácii kontraktnej logistiky Dachser,“ hovorí Alexander Tonn, ktorý stojí na čele tohto oddelenia. „Tieto investície ukazujú, ako sa naša kontraktná logistika v posledných rokoch úspešne rozvíjala.“

 

Zdroj: Transservice/ Dachser

Foto: Dachser