Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser mení svoju právnu formu na SE – európsku spoločnosť

Dachser, jeden z popredných poskytovateľov logistických služieb v Európe, zmenil svoju právnu formu na Societas Europaea (SE). Vstup tejto rodinnej firmy na burzu sa neplánuje.

Právna forma spoločnosti Dachser je teraz Societas Europaea (SE). Dachser GmbH & Co KG previedla svoje najvýznamnejšie divízie – pozemnej prepravy (vrátane oddelenia European Logistics a Food Logistics) a leteckej a námornej prepravy do svojej stopercentnej dcérskej spoločnosti Dachser SE a sama bude fungovať ako holdingová spoločnosť pod názvom Dachser Group SE & Co. KG.

Zastrešením modernou holdingovou štruktúrou ponúka právna forma SE tejto rodinnej firme ideálny rámec pre zjednotenie právnej štruktúry s dcérskymi spoločnosťami v Nemecku aj inde vo svete. V budúcnosti bude Dachser na nemeckom trhu pôsobiť pod menom Dachser SE, mená spoločností v ostatných krajinách mimo Nemecko zostanú nezmenené.

Zmena právnej formy spoločnosti nie je spojená so žiadnymi zmenami spoločníkov. Spoločnosť nebude vstupovať na burzu ani do nej nebudú vstupovať cudzí investori. Bernhard Simon, generálny riaditeľ spoločnosti Dachser, na to hovorí: „Našu právnu formu sme prispôsobili nášmu celosvetovému rastu a tým si otvárame dvere do budúcnosti. Dachser je úspešná rodinná firma a tou zostane aj v budúcnosti. Kontrolným orgánom bude aj naďalej súčasná správna rada a dozorná rada Dachser SE.“

Organizačná a riadiaca štruktúra: orientácia na zákazníka a decentralizované rozhodovacie procesy

Centrálne vedúce a riadiace funkcie koncernu na globálnej rovine budú v kompetencii výkonnej rady a príslušných jej podriadených korporátnych pozícách. Výkonná rada sa skladá z Bernharda Simona (generálny riaditeľ), Michaela Schillinga (prevádzkový riaditeľ pre pozemnú logistiku, ktorý je zároveň aj zástupcom generálneho riaditeľa), Thomasa Reutera (prevádzkový riaditeľ Air & Sea Logistics) a Burkharda Elinga (finančný riaditeľ).

V rámci predstavenstva koncernu funguje v Dachser SE osem operatívnych divízií, ktoré riadia príslušní manažéri na pozíciách Managing Director. Okrem Dachser Food Logistics, za ktorú bude aj naďalej zodpovedný Alfred Milleride, ide o regionálne divízie. V pozemných prepravách sú to divízie Nemecko, Severná a Stredná Európa, Francúzsko a Maghreb a Ibéria, v leteckých a námorných prepravách potom divízie EMEA, Amerika a Ázijsko-pacifický región. „Ôsmimi operatívnymi divíziami posilňujeme našu decentralizovanú štruktúru spoločnosti a naše rozhodovacie procesy tak budú ešte flexibilnejšie. Tým budeme našim zákazníkom ešte bližšie,“ uzatvára Bernhard Simon.

Zdroj: Transservice/Dachser

Foto: Dachser