Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser / Azkar: Elektromobil zásobuje obchodné zóny v centre španielskej Malagy

Na Pyrenejskom polostrove prevádzkuje Azkar hustú, štandardizovanú sieť zbernej služby s pravidelnými dennými linkami. Miestne špecifiká tisíce rokov starých pobrežných miest, ako je Malaga, však nezodpovedajú meradlám modernej logistiky. „Pre našich klientov je tu nevyhnutné použiť flexibilné nekonvenčné metódy tak, aby sme mohli v kombinácii s našou štandardnou sieťou dosiahnuť maximálnu kvalitu doručenia,“ hovorí Juan Quintana, Managing Director Iberia spoločnosti Azkar Dachser Group.

V historickom centre mesta sa nachádza 14 % všetkých obchodov v Malage. Veľkú časť navyše tvorí pešia zóna s príslušným obmedzením, najmä pokiaľ ide o presne dané dodacie časy a povolenie na vstup zásobovania. To je skutočná výzva rovnako pre majiteľov obchodov, ako aj pre samotnú logistiku, pretože zákazníci požadujú stále plné regály pochopiteľne aj v centre mesta. Preto začalo zastupiteľstvo mesta v Malage ako prvá obec v Španielsku projekt „City Center Ecological Distribution“ (ekologická distribúcia v centre mesta).

DACHSER_elektromobil_El Carrito_1 DACHSER_elektromobil_El Carrito_2 DACHSER_elektromobil_El Carrito_3

Tento projekt vyžaduje prepravu tovaru k zákazníkom vozidlom na elektrický pohon. El Carrito spoločnosti Azkar sa plne naložený pohybuje rýchlosťou približne 7 km/hod, zato má polomer otočenia len 1,65 metra. Vlastne sa tak podobá ťažnému oslovi, ktorý kedysi rovnako potichu a obratne plnil túto úlohu v starých uličkách Malagy. V noci nachádza tento elektromobil, ktorý jazdí v korporátnych farbách Dachseru, útočisko v podzemných garážach, kde môže byť pripojením do zásuvky pripravený pre ďalší pracovný deň. Dobitie však nepotrebuje každý deň, pretože 48-voltová batéria dokáže poháňať El Carrito celých 72 hodín. V skorých ranných hodinách privezie z miestnej pobočky Azkaru menšie rozvozové auto ďalší tovar, ktorý sa pre rozvoz po centre mesta preloží na elektromobil. Pre zabezpečenie dostatočnej flexibility je k dispozícii aj malý príručný medzisklad.

„Teší nás, že teraz už s dostatočným odstupom môžeme potvrdiť, že sa elektromobil El Carrito v praxi skutočne osvedčil,“ hovorí Francisco Utrera, vedúci pobočky Azkaru v Malage. „Samozrejme, jeho ložná kapacita je obmedzená a k elektromobilu potrebujeme ešte shuttle k pobočke. Zato s ním však môžeme flexibilne zavážať všetky obchody v centre mesta, a toho si veľmi cenia naši zákazníci z módnej branže. A okrem iného je to aj dobrá reklama, keď na seba neobvyklý elektromobil preháňajúci sa uličkami starého mesta v Malage päť dní v týždni a dvanásť hodín denne upútava pozornosť turistov z celého sveta,“ uzatvára Francisco Utrera.

Spoločnosť Azkar bola, ako jedna z najväčších logistických firiem na Pyrenejskom polostrove, pred dvoma rokmi predmetom akvizície skupiny Dachser a teraz prebieha jej  integrácia do tejto medzinárodnej logistickej spoločnosti. Dachser Slovakia sprevádza Azkar v oblasti južného Španielska týmto integračným procesom. „Kolegom z Azkar odovzdávame naše skúsenosti a informácie o fungovaní siete Dachser, ktorej sa stali súčasťou, a naše logistické know-how získané dlhoročným poskytovaním služieb pre zákazníkov v celej Európe,“ hovorí Ing. Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva Dachser Slovakia, a dodáva, „príklad elektromobilu El Carrito svedčí o tom, že informačná výmena je obojstranná a prináša obohatenie aj nám na Slovensku.“

Zdroj: Transservice/Dachser

Foto: Dachser