Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Covid-19: Usmernenie MDV SR pre vodičov dopravy – AKTUALIZÁCIA 30-10-2020

Usmernenie Ministerstva dopravy a výstavby SR pre vodičov nákladnej dopravy v súvislosti s uznesením vlády SR č. 693/2020 zo 28.10.2020 („Uznesenie vlády“) a v kontexte Oznámenia EK o zelených pruhoch

 

Vodiči dopravcov, ktorí boli v čase od 30.10. do 1.11. 2020 mimo územia Slovenskej republiky z dôvodu výkonu ich povolania a vracajú sa od 2.11. 2020 späť na územie Slovenskej republiky, pre účely dokončenia dopravných operácií  alebo pri návrate do svojho zvyčajného bydliska na území Slovenskej republiky, nebudú pri týchto činnostiach povinní preukazovať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.

Zároveň však Ministerstvo dopravy a výstavby SR vysoko odporúča všetkým týmto vodičom, aby vo vlastnom záujme absolvovali potrebné testovanie na ochorenie COVID – 19 bezodkladne, keď im to plnenie ich  pracovných povinností dovolí, keďže toto usmernenie sa vzťahuje výlučne na činnosti súvisiace s výkonom pracovných povinností pri realizácii dopravy a nezakladá výnimku  z Uznesenia vlády pre iné účely.

 

Európska komisia zverejnila aj doplňujúce oznámenie (COM(2020) 685 final) k uplatňovaniu zelených jazdných pruhov (.pdf, 721 kB) (Green Lanes), v rámci ktorého priamo odkazuje na revidovanú verziu osvedčenia pre pracovníkov v medzinárodnej doprave (príloha 40 Schengenskej príručky/pôvodná príloha 3 oznámenia), ktorú je možné stiahnuť na stránke Európskej komisie vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ (.zip, 4 159 kB), prípadne pod týmito odkazmi:

Pozn.  Vodiči môžu použiť osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave (príloha 40 Schengenskej príručky/pôvodná príloha 3 oznámenia) vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ

Zdroj: mindop.sk