Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Covid-19: požadované dokumenty pre dopravcov vo Francúzsku, Taliansku a Česku

Francúzske a talianske orgány uverejnili dokument, ktorý sa prepravcom odporúča vyplniť a preukázať v prípade kontroly, aj keď je preprava tovaru v týchto krajinách a pre akýkoľvek druh tovaru úplne povolená.


TALIANSKO:

S platnosťou od 12.3.2020 platí sprísnené karanténne opatrenia na celom území Talianska. V chránenej zóne sa nachádza celé územie Talianska.

Nákladná doprava je považovaná za ekonomicky odôvodnenú aktivitu a vodiči pri preprave tovaru sú oprávnení vchádzať, vychádzať a pohybovať sa vo vyznačených karanténnych oblastiach s cieľom prepravy, nakladania a vykladania tovaru.

Vodiči nákladnej dopravy musia pred vjazdom do karantény podpísať formulár :

Pagine-da-Emergenza-epidemiologica-da-COVID-19.-Nuovo-modulo-di-autocertificazione-per-lingresso-sul-territorio-nazionale

Pagine-da-Emergenza-epidemiologica-da-COVID-19.-Nuovo-modulo-di-autocertificazione-per-lingresso-sul-territorio-nazionale

(nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020-Italia). Údaje uvedené vo vyhlásení musia byť pravdivé, inak hrozí trestné stíhanie.

Ministerstvo zdravotníctva Taliansko zriadilo informačnú linku na čísle (+39) 1500, ďalšie informácie je možné nájsť na webových stránkach www.salute.gov.it (iba v talianskom jazyku).

V prípade zdravotných ťažkostí možno volať na jednotnú linka pohotovosti 112 po celom Taliansku.

Rizikové regióny zriadili núdzovú linku, kam sa dá v otázkach spojených s koronavírusom obracať – Lombardie 800 894 545, Veneto 800 462 340

V prípade zdravotných ťažkostí a podozrenie na kontakt s infikovanou osobou alebo prostredím je nutné volať rýchlu lekársku pomoc na čísle 112, neodporúča sa navštevovať nemocnice a zdravotné zariadenia.

V prípade núdze je možné kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme  +39 0636715200 , +39 3385432071

 

FRANCÚZSKO: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AKTUALIZÁCIA 13/05/2020 – nové potvrdenie

Vzhľadom na najnovšie informácie francúzskej vlády o ukončení opatrení na zablokovanie vo Francúzsku v súvislosti s Covid-19 musí tieto dva formuláre vyplniť každý, kto cestuje viac ako 100 km.

Formulár 1: Cestovný formulár, ktorý vyplní vodič

Formulár 2: Justificatif-deplacement-professionnel-en-2: Profesionálny formulár, ktorý vyplní spoločnosť

Okrem toho informujte svojich vodičov, že francúzsky minister dopravy oznámil, že pri využívaní trajektového spojenia je teraz povinné ochranné rúško.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

AKTUALIZÁCIA 24/03/2020 – potvrdenie pre pohyb osôb

Cieľom opatrenia je zamedziť šíreniu vírusu Covid-19. Opatrenie stanovuje vyhláška schválená 16. 03. 2020 po dobu 15tich dní.

Z opatrení sa stanovilo niekoľko výnimiek, oi aj na výkon pracovnej činnosti, ktorú pre jej charakter nemožno vykonávať z domova.

Zamestnanci vykonávajúci takúto činnosť musia mať potvrdenie zamestnávateľa a tí, u ktorých nie je možné činnosť potvrdiť zamestnávateľom musia mať čestné vyhlásenie.

Opatrenie sa pôvodne vzťahovalo na francúzskej občanov a zamestnancov. Avšak formulácia je nejasná, preto odporúčame, aby vodiči cestujúci do Francúzska mali potvrdenie vyplnené zamestnávateľom sebou. Uznáva je v papierovej podobe nie elektronickej.

Osvedčenie o voľnom pohybe zamestnancov:

Osvedčenie

V situácii, keď nemožno pracovníkovi vydať osvedčenie zamestnávateľ, bude mať vyplnené čestné vyhlásenie:

Čestné vyhlásenie 

Vodičom, ktorí budú vykonávať prepravu aj na území Francúzska sa odporúča mať pri sebe tento vyplnený dokument. (na stiahnutie TU. )

Francúzska Národná federácia cestných dopravcov (FNTR) odporúča vodičom prevážajúcim tovar na území Francúzska, aby mali vyplnený dokument pri sebe. Obsahuje informácie o spoločnosti, vodičovi a odkazuje na dekrét vydaný 16. marca, ktorý umožňuje dopravným spoločnostiam zabezpečovať kontinuitu dodávok.

Vďaka magazínu trans.info Vám môžeme poskytnúť mapu podľa mapy európskych dopravných obmedzení, dúfame, že Vám pomôže s Vašou cestou:

ČESKÁ REPUBLIKA – Mimoriadne opatrenia v medzinárodnej doprave. Pri nákladnej doprave je potrebné vyplniť tlačivo “ Potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy – CZ“ – ktoré nájdete na konci stránky Ministerstva dopravy.

Všetky informácie sa dočítate TU.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

Udelenie dočasnej výnimky pre vodičov

Národný inšpektorát práce na základe poverenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 18. 03. 2020 týmto v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006 udeľuje dočasnú výnimku z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006 pre vodičov zapojených do prepravy tovaru v Slovenskej republike, a to od 19. marca 2020 00.00 hod. do 17. apríla 2020 24.00 hod. v nasledujúcom rozsahu:

1., maximálny denný čas jazdy sa zvyšuje z 9 hodín na 11 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006),

2., maximálny týždenný čas jazdy sa zvyšuje z 56 hodín na 60 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006,

3.,  celkový súhrnný čas jazdy počas dvoch po sebe idúcich týždňov sa zvyšuje z 90 hodín na 96 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 561/2006),

4.,  vodič má neprerušovanú prestávku trvajúcu  najmenej štyridsaťpäť minút, ak nezačína čerpať dobu odpočinku, po piatich a pol hodinách jazdy (výnimka z uplatňovania článku 7 nariadenia (ES) č. 561/2006),

5.,  minimálny denný odpočinok sa znižuje z 11 na 9 hodín (výnimka z uplatňovania článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006).

MAĎARSKO:

Na základe rozhodnutia maďarskej vlády o vyhlásení stavu núdze na celom území, Maďarsko od 17. marca 2020 uzatvorilo štátne hranice, vrátane hraničných priechodov so Slovenskou republikou.

Do Maďarska môžu vstúpiť len štátni príslušníci Maďarska a občania EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý pobyt.

Z Maďarska do Slovenskej republiky je umožnená osobná doprava len cez tieto hraničné priechody:

Medveďov – Vámosszabadi

Štúrovo – Esztergom

Šahy – Parassapuszta

Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely

Dialničný prechod Rajka

Milhost -Tornyosnémeti

Smerom do Maďarska je na týchto hraničných priechodoch umožnení vstup len osobnej doprave štátnym príslušníkom Maďarska.

Priechody na maďarsko – slovinskej hranici: Rédics, Tornyiszentmiklós; Tornyiszentmiklós- Pince;

Priechody na maďarsko – rakúskej hranici: Hegyeshalom, Sopron, Rábafüzes; also Fertőd, Kópháza, Kőszeg, Búcsú és Szentpéterfa

 

Opatrenia pre prepravcov: Pre nákladnú tranzitnú dopravu bez ohľadu na štátnu príslušnosť osádky vozidla bude umožnený prechod len cez hraničné prechody: diaľničný hraničný prechod M15 Čuňovo-Rajka, Milhost-Tornyosnémeti, Šahy – Parassapuszta (platí od 06.00 hod. dňa 19. marca 2020). Pre nákladnú tranzitnú dopravu bez ohľadu na štátnu príslušnosť osádky vozidla bude umožnený vstup na územie Maďarska cieľovým prepravcom a prechod cez územie Maďarska na určených tranzitných trasách. Kamióny smerujúce z Talianska, majú zakázaný vstup.

Dopravé obmedzenia: Maďarská vláda zaviedla opatrenia obmedzujúce dopravu s cieľom čeliť následkom hromadnej epidémie, ktorá ohrozuje bezpečnosť života a majetku, a chrániť zdravie a život maďarských občanov. Vytvorili sa takzvané humanitárne koridory pre bezpečnú dopravu. Po vstupe na určené hraničné priechody môžu zahraničné nákladné vozidlá prekročiť územie krajiny iba cez tieto trasy. Na uľahčenie bezpečného prechodu cez Maďarsko prikladáme mapu s vybranými trasami .

RAKÚSKO:

Opätovné zavedenie hraničných kontrol na vnútornej hranici do Talianska (10.03.2020)

Vstup do AT je možný len zo zdravotným osvedčením (nie starším ako 4 dni) alebo pri prijatí do domácej karantény s 2 týždňami; je povolený tranzit bez ďalších zastávok v Rakúsku. Výnimky pre nákladných a cezhraničných pracovníkov.

Dátum začiatku: 10.03.2020

Dátum ukončenia: 10 dní od dátumu začiatku

______________________________________________________________________

Rakúsko: Opätovné zavedenie hraničných kontrol na vnútorných hraniciach do Lichtenštajnska a Švajčiarska

Vstup do AT je možný len zo zdravotným osvedčením (nie starším ako 4 dni) alebo pri prijatí do domácej karantény s 2 týždňami; je povolený tranzit bez ďalších zastávok v Rakúsku. Výnimky pre nákladných a cezhraničných pracovníkov.

Dátum začiatku: 14.03.2020

Dátum ukončenia: 10 dní od dátumu začiatku

______________________________________________________________________

Rakúsko: Dočasné a obmedzené uvoľnenie vynucovania času jazdy a odpočinku vodičov vozidiel prepravujúcich tovar

Rakúsko súhlasilo s dočasným a obmedzeným uvoľnením vynucovania času jazdy a odpočinku vodičov vozidiel prepravujúcich tovar. Toto uvoľnenie sa udeľuje podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006. Bude sa vzťahovať na tých vodičov, ktorí sa podieľajú na dodávkach tovaru na domácom a medzinárodnom trhu.

Dátum začiatku: 16.03.2020

Dátum ukončenia: 14.04.2020

______________________________________________________________________

Rakúsko: Zrušenie víkendového zákazu jazdy

Rakúsko oznámilo Komisii, že pozastavilo víkendový zákaz premávky vozidiel s hmotnosťou> 7,5 tony.

Dátum ukončenia: nie je k dispozícii

BELGICKO:

Belgicko: Zákaz nepodstatných ciest do zahraničia (17.03.2020)

Dátum začiatku: 18.03.2020

Dátum ukončenia: 05.04.2020

______________________________________________________________________

Belgicko: Odporúčanie, aby sa zabránilo cestovaniu do zahraničia (14.03.2020)

Belgické ministerstvo zahraničných vecí nedoporučovalo žiadne cesty do zahraničia

Dátum začiatku: 14.03.2020

Dátum ukončenia: nie je k dispozícii

______________________________________________________________________

Belgicko: Dočasné a obmedzené uvoľnenie presadzovania času jazdy a odpočinku vodičov

Belgicko oznámilo dočasné a obmedzené uvoľnenie presadzovania času jazdy a odpočinku vodičov zapojených do dodávateľského reťazca v súvislosti zo základným tovarom a liekmi. Toto uvoľnenie sa udeľuje podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006.

Dátum začiatku: 19.03.2020

Dátum ukončenia: 31.03.2020

NEMECKO:

Dočasné hraničné kontroly na pozemných hraniciach s Rakúskom, Švajčiarskom, Francúzskom, Luxemburskom a Dánskom (15.03.2020)

Kontroly nadobudnú účinnosť v pondelok 16. marca 2020 o 08:00. Cezhraničný tok tovaru bude naďalej povolený. Cezhraniční dochádzajúci budú mať aj naďalej povolený vstup a výstup z krajiny. Ľudia cestujúci z iných dôvodov by mali očakávať obmedzenia týkajúce sa cestovania do Nemecka aj z Nemecka. Cestujúcim so symptómami, ktoré môžu naznačovať koronavírusovú infekciu, nebude dovolené vstúpiť na územie Nemecka alebo ho opustiť v koordinácii s orgánmi príslušnej susednej krajiny.

Dátum začiatku: 16.03.2020

Dátum ukončenia: nie je k dispozícii

______________________________________________________________________

Nemecko: Odporúčanie na zamedzenie nepodstatných turistických ciest do zahraničia

Federálny úrad zahraničia vydal varovanie pred zbytočnými turistickými výletmi do zahraničia.

Dátum ukončenia: nie je k dispozícii

______________________________________________________________________

Nemecko: Dočasné a obmedzené uvoľnenie vynucovania času jazdy a odpočinku vodičov vozidiel prepravujúcich základné tovary

Nemecko oznámilo dočasné a obmedzené uvoľnenie presadzovania času jazdy a odpočinku pre vodičov vozidiel prepravujúcich základné tovary, ako sú potraviny, lieky, lekárske ochranné vybavenie a palivá. Toto uvoľnenie sa udeľuje podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006.

  • možnosť predĺžiť čas jazdy na 10 hodín päťkrát týždenne.
  • možnosť vziať dva po sebe nasledujúce znížené týždenné odpočinky do štyroch týždňov.

Opatrenie sa vzťahuje na profesionálnu prepravu a prepravu na vlastný účel.

Dátum začiatku: 18.03.2020

Dátum ukončenia: 17.04.2020

BULHARSKO: 

Bulharsko: Dočasný zákaz vstupu na územie Bulharska (16.03.2020)

Bulharsko vydalo nariadenie N127 o dočasnom zákaze vstupu štátnych príslušníkov rizikových krajín na územie Bulharskej republiky od 00:00 hodín 18. marca 2020. Dočasný zákaz vstupu štátnych príslušníkov Čínskej ľudovej republiky, Iránskej islamskej republiky, Bangladéša, Indickej republiky, Maldivskej republiky na územie Bulharskej republiky od 00:00 hodín 18. marca 2020, Nepálska federatívna demokratická republika, Demokratická socialistická republika Srí Lanka, Španielsko, Taliansko, Kórejská republika, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Holandsko a Švajčiarsko, s výnimkou osôb s trvalým, dlhodobým alebo predĺženým pobytom bydlisko na území Bulharskej republiky a ich rodinní príslušníci.

Dátum začiatku: 18.03.2020

Dátum ukončenia: 17.04.2020

______________________________________________________________________

Bulharsko: Dočasný zákaz vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Bulharska (19.03.2020)

Bulharsko vydalo nariadenie N138, ktorým sa dočasne zakazuje vstup štátnych príslušníkov tretích krajín do Bulharska. Vstup na územie Bulharska je dočasne zakázaný od 20. marca do 17. apríla 2020 od 00:00 hodín vrátane vrátane všetkým štátnym príslušníkom tretích krajín na všetkých hraničných priechodoch s akýmkoľvek dopravným prostriedkom vrátane leteckej, námornej, železničnej. a cesta. Zákaz vstupu osôb prichádzajúcich z týchto členských štátov EÚ a schengenských krajín na územie Bulharskej republiky zostáva v platnosti: Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Veľká Británia a Severné Írsko, Nemecko, Holandsko a Švajčiarsko, s výnimkou bulharského jazyka. občania, rodinní príslušníci bulharských občanov a osoby s trvalým a dlhodobým pobytom na území Bulharskej republiky. Občania týchto členských štátov EÚ a schengenských krajín a ich rodinní príslušníci môžu prechádzať cez územie Bulharskej republiky, aby sa mohli vrátiť do krajiny svojho pobytu.

Dátum začiatku: 20.03.2020

Dátum ukončenia: 17.04.2020

______________________________________________________________________

Bulharsko: Povinná 14-dňová karanténa (17.03.2020)

Bulharsko vydalo vyhlášku N130, ktorou sa ustanovujú štátni príslušníci ktorých krajín sa majú umiestniť do karantény na obdobie 14 dní. Všetci bulharskí štátni príslušníci alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí majú na území Bulharskej republiky trvalý, dlhodobý alebo dlhodobý pobyt a ich rodinní príslušníci prichádzajúci z určitých krajín, sa umiestnia do karantény na obdobie 14 dní buď doma alebo v zahraničí. Umiestňovacie zariadenie, v ktorom uvedené osoby uviedli, že budú bývať.

Dátum začiatku: 17.03.2020

Dátum ukončenia: nie je k dispozícii

______________________________________________________________________

Bulharsko: Odporúčanie, aby sa zabránilo cestovaniu do zahraničia (13.03.2020)

Bulharské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo bulharských občanov, aby sa zdržali cestovania do zahraničia, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné.

Dátum začiatku: 13.03.2020

Dátum ukončenia: nie je k dispozícii

______________________________________________________________________

Bulharsko: Dočasné a obmedzené uvoľnenie presadzovania času jazdy a odpočinku vodičov

Bulharsko oznámilo dočasné a obmedzené uvoľnenie presadzovania času jazdy a odpočinku vodičov vozidiel prepravujúcich tovar podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006. Bude sa vzťahovať na tých vodičov, ktorí sa podieľajú na vnútroštátnej a medzinárodnej dodávke tovaru.

  • článok 6 ods. 1: maximálny denný limit jazdy z 9 hodín jedným na 11 hodín;
  • článok 7: minimálne denné prestávky 45 minút po 5 a pol hodinách;
  • článok 8 ods. 6: skrátenie doby pravidelného týždenného odpočinku zo 45 hodín na 24 hodín.

Dátum začiatku: 19.03.2020

Dátum ukončenia: 13.04.2020

 

 

 


Milí dopravcovia, ĎAKUJEME. Budeme Vám naďalej pomáhať so všetkým, čo dokážeme.

Zdroj: ip.gov.sk, mindop.sk, mdcr.cz, trans.info