Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Covid-19 : Nový certifikát pre Francúzsko

Okrem medzinárodného cestovného osvedčenia je odteraz povinné pre všetkých cestujúcich a vodičov nákladnej dopravy vyplniť pred vstupom do Francúzska formulár „DECLARATION-SUR-L’HONNEUR (Declaration on honor)“, ktorým sa potvrdzuje, že nemáte príznaky COVID-19 a že ste neboli v kontakte s potvrdeným prípadom za posledných 14 dní.

K formulárom sa dostanete kliknutím na nasledujúce odkazy „Attestation-etranger-metropole-FR-1-Copie“ a „DECLARATION-SUR-L’HONNEUR

Kópie budú k dispozícii aj v nákladnej kancelárii vo vašom prístave odjazdu.