Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Vybavíme colnú dokumentáciu „Customs Ferry Pass“ na trajekt Francúzsko – Veľká Británia

TRANSSSERVICE sa postará o vaše colné a tranzitné procesy. Môžeme vám tiež poskytnúť preukaz na prepravu tovaru „Customs Ferry Pass“, ktorý vášmu vodičovi pomôže rýchlejšie prekročiť hranice.

 

TRANSSERVICE Vám poskytne colný lístok na trajekt. Colný lístok na trajekt je preukaz, ktorý umožňuje automatické rozpoznanie vozidla na zastávke Pit Stop vo Veľkej Británii. Vaši vodiči potom nebudú musieť čakať v rade.

Bez colného lístka na prepravu budú vaši vodiči musieť predložiť svoje MRN agentom na zastávke Pit Stop vo Veľkej Británii a uviesť, či prepravujú produkty SPS.

 

Požiadajte nás o cenovú ponuku.  V prípade dovozných / vývozných postupov, tranzitu a prepravy trajektom si vyžiadajte cenovú ponuku priamo e-mailom: vince@transservice.sk 

 

 

 

 

vince@transservice.sk        +421 902 624 876      www.transservice.sk