Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Colná dokumentácia Francúzsko – Veľká Británia

Veľkému množstvu vozidiel je odmietnutý vstup do Francúzska a tak meškajú v prístave Calais z dôvodu predloženia nesprávnych dokladov na check-in. Aby ste sa vyhli týmto nepríjemnostiam, nižšie nájdete krátke pripomenutie administratívy potrebnej na bezproblémové odbavenie vašich vozidiel:

1. Z Doveru do Calais:

Importujte deklarácie s importným číslom MRN / čiarovým kódom – požadované pre skenovanie francúzskymi colnými úradmi v Dovere

 

 

 

 

 

 

Vyhlásenia o vývoze a bezpečnosti a ochrane Spojeného kráľovstva predložené prostredníctvom francúzskeho systému ICS (Import Control System).
2. Z Calais do Doveru:

Vývozné vyhlásenie s vývozným číslom MRN / čiarovým kódom – požadované pre francúzske colné orgány GMR ID – vyžaduje sa iba vtedy, ak je tovar v tranzite (doklad T1 alebo T2) – požadovaný pre colné úrady Spojeného kráľovstva.