Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

CES 2015: Toyota otvára brány do budúcnosti, sprístupňuje patenty na vodíkové palivové články

Spoločnosť Toyota otvára brány do vodíkovej budúcnosti; sprístupnila totiž tisícky patentov na vodíkové palivové články bez nároku na licenčné poplatky. Táto iniciatíva, ktorú spoločnosť Toyota ohlásila dnes na veľtrhu spotrebnej elektroniky CES 2015, by mala urýchliť vývoj revolučných technológií pohonu na palivové články a ich zavádzanie na celom svete.

Spoločnosť Toyota ponúka na bezplatné použitie približne 5 680 globálnych patentov týkajúcich sa palivových článkov vrátane kľúčových technológií vyvinutých pre nové vozidlo Toyota Mirai. Zoznam zahŕňa približne 1 970 patentov týkajúcich sa modulov palivových článkov, 290 patentov súvisiacich s vysokotlakovými vodíkovými zásobníkmi, 3 350 patentov týkajúcich sa softvérového riadenia systému palivových článkov a 70 patentov súvisiacich s výrobou a distribúciou vodíka.

„My v spoločnosti Toyota veríme, že keď sa podelíme o dobré nápady, môžu sa udiať veľké veci,“ povedal Bob Carter, senior viceprezident pre automobilové operácie spoločnosti Toyota Motor Sales, USA Inc. „Prvá generácia vozidiel na palivové články, ktorá príde na trh v rokoch 2015 až 2020, bude mať kľúčový význam. Vyžiada si spojenie síl a nekonvenčnú spoluprácu medzi automobilkami, regulačnými úradmi, akademickou obcou a dodávateľmi energií. Zrušením tradičných obchodných bariér môžeme urýchliť vývoj nových technológií a vstúpiť do budúcnosti mobility rýchlejšie, efektívnejšie a ekonomickejšie.“

2015CES_Toyota_003_W1920_H1280 2015CES_Toyota_004_W1920_H1280 2015CES_Toyota_005_W1920_H1280 2015CES_Toyota_006_W1920_H1280

Sprístupňovanie duševného vlastníctva prostredníctvom spolupráce má už v spoločnosti Toyota dlhú tradíciu. Poskytnutie príslušných patentov malo napríklad kľúčový význam pre rozšírenie hybridného pohonu v automobiloch. Dnešným vyhlásením spoločnosť Toyota prvýkrát ponúka svoje patenty bez nároku na licenčné poplatky, čo svedčí o intenzívnej snahe sprístupniť pohon na vodíkové palivové články širokej verejnosti.

Táto iniciatíva spoločnosti Toyota vychádza z predchádzajúcich záväzkov, týkajúcich sa napríklad výraznej finančnej podpory pri vývoji vodíkovej infraštruktúry v Kalifornii a na severovýchode USA. V máji 2014 Toyota ohlásila, že spoločnosti FirstElement Fuels poskytne pôžičku vo výške 7,3 milióna amerických dolárov na podporu prevádzky a údržby 19 vodíkových čerpacích staníc po celej Kalifornii. V novembri 2014 spoločnosť Toyota ohlásila spoluprácu so spoločnosťou Air Liquide na vývoji a postupnom sprevádzkovaní siete 12 špičkových vodíkových staníc pre New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut a Rhode Island.

Patenty súvisiace s vodíkovými palivovými článkami budú sprístupnené pre automobilových výrobcov, ktorí budú vyrábať a predávať vozidlá na palivové články, ako aj pre dodávateľov súčiastok pre palivové články a energetické spoločnosti budujúce a prevádzkujúce čerpacie stanice, a to počas celého obdobia uvádzania týchto technológií na trh, ktoré by malo trvať až do roku 2020. Týka sa to aj firiem zaoberajúcich sa vývojom a zavádzaním pohonu na palivové články pre autobusy a priemyselné vozidlá, napríklad vysokozdvižné vozíky. Žiadosti od dodávateľov súčiastok a spoločností, ktoré budú chcieť použiť technológiu palivových článkov v inej oblasti než v doprave, budú posudzované individuálne.

Dnešné vyhlásenie sa týka iba patentov týkajúcich sa palivových článkov v úplnom vlastníctve spoločnosti Toyota. Patenty týkajúce sa vozidiel na palivové články budú k dispozícii na použitie na základe bezplatných licencií do konca roku 2020. Patenty týkajúce sa výroby a distribúcie vodíka ostanú bezplatne prístupné bez časového obmedzenia. Súčasťou licenčných zmlúv bude prosba (nie však požiadavka), aby aj druhá strana bezplatne sprístupnila spoločnosti Toyota svoje patenty týkajúce sa palivových článkov.

Zdroj: Transservice/Toyota

Foto: Toyota/Youtube