Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

BREXIT za 30 dní! Ste pripravení?

Zabezpečenie colného dlhu v prípade odchodu Veľkej Británie bez dohody – požiadajte o pridelenie čísla EORI

EORI (Economic Operators‘ Registration and Identification system) je jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území EÚ, ako je ustanovené v nariadení (ES) č. 2447/2015. Číslo EORI je maximálne 17 znakový alfanumerický kód. Počiatočné písmená sú kód členského štátu EÚ, v ktorom je subjekt zaregistrovaný. V prípade slovenských subjektov je to kód „SK“.

Tento jedinečný identifikátor slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov EÚ bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom vykonávajú svoje podnikateľské aktivity.

Každý členský štát EÚ má v zmysle platnej legislatívy právo ustanoviť, ako bude tento identifikátor vyzerať. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (FR SR) sa rozhodlo využiť identifikátory, ktoré už hospodárske subjekty majú pridelené. Najčastejšie pôjde o číslo identické s IČ DPH alebo SK + DIČ (hospodárskym subjektom s prideleným skupinovým IČ pre DPH bude číslo EORI pozostávať z SK + DIČ). Spoločnostiam a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí nie sú zaregistrovanými pre DPH, alebo nemajú pridelené DIČ , bude číslo EORI pozostávať z SK + 0I +IČO.

Subjekty, ktoré doteraz svoju obchodnú činnosť vykonávali výlučne v rámci EÚ a plánujú obchodovať so Spojeným kráľovstvom, musia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o pridelenie identifikátora EORI.

Pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorého termín je nateraz stanovený na 31. októbra 2019 musí byť EORI kód zabezpečený. 

Kto musí mať EORI
Všetky hospodárske subjekty so sídlom v EÚ alebo subjekty z tretích krajín, ktoré komunikujú s colnými správami členských štátov EÚ. Číslo EORI nemusia mať fyzické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť.

Kedy použiť číslo EORI
Pri akejkoľvek komunikácii s colným orgánom, pri podaní colného vyhlásenia (v dovoze, vývoze a tranzite), pri žiadostiach o zjednodušené postupy, a pod.

Potrebujete pomôcť alebo poradiť? Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 918 426 863 alebo +421 (0) 902 624 876

info@transservice.sk

TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika