Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

BMW ConnectedDrive vyvíja inteligentné riešenia na vyhľadávanie parkovacích miest

BMW patrí k prvým výrobcom vozidiel, ktorí riešia dôležitosť prepojenia medzi automobilom, vodičom a okolím. Vďaka programu BMW ConnectedDrive sa stalo svetovým lídrom v tejto oblasti. Spoločnosť zároveň upevňuje svoju pozíciu špičkového poskytovateľa mobility prostredníctvom inteligentných služieb a aplikácií ako ChargeNow, ParkNow či intermodálnej navigácie.

BMW Group vďaka projektu dynamickej predikcie parkovania predstavuje riešenie, ktoré v budúcnosti dokáže skrátiť hľadanie voľného parkovacieho miesta na ulici, najmä v mestách. Spolu so svojím partnerom INRIX, svetovým lídrom v poskytovaní inteligentných riešení v oblasti dopravy a služieb na prepojenie automobilov, predstavilo BMW prototyp tejto aplikácie na jednej z najdôležitejších svetových výstav zameraných na tento druh technológií, TU-Automotive Detroit (predtým Telematics Detroit) v dňoch 3. a 4. júna 2015. Systém bol vystavený v modeli BMW i3.

Jednoduchšie vyhľadávanie parkovacích miest, menej áut hľadajúcich voľné miesto.

Inteligentné riešenia od BMW opakovane dokazujú výhody prepojených vozidiel. Jednou z hlavných podkategórií technológie prepojenia automobilov od BMW je Connected Navigation, kde systém RTTI, poskytujúci okamžité informácie o doprave, pomáha vodičom efektívnejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie zvládať súčasnú situáciu na cestách pomocou presného systému včasnej výstrahy pred dopravnými zápchami a inými zdržaniami spolu s ponukou alternatívnych trás. Nový projekt dynamickej predikcie parkovania dokáže predvídať dostupnosť parkovacích miest pomocou údajov o pohybe vozidiel. Aplikácia takto dokáže skrátiť vyhľadávanie voľných parkovacích miest na ulici, a to najmä vo veľkých mestách. Efektívne tak znižuje množstvo áut hľadajúcich miesto na parkovanie.

BMW Group: dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti.

BMW Group už od roku 2011 skúma možnosti, ako uľahčiť vodičom život a skrátiť čas potrebný na nájdenie voľného parkovacieho miesta. Pre účely tohto projektu boli vypracované aktuálne digitálne mapy so všetkými verejne prístupnými parkovacími miestami. Niekoľko tisíc vozidiel testovacej flotily zhromažďovalo pri využívaní týchto miest anonymné údaje, a to pri odchode z parkovacieho miesta, ako aj pri hľadaní ďalšieho. Pomocou digitálnej mapy, predikčného algoritmu a údajov o parkovaní týchto vozidiel aplikácia prepočíta súčasné možnosti parkovania v danej lokalite, napríklad vo vybranej štvrti. Informácie sa potom zobrazia na palubnom displeji. Prepočet zohľadňuje aktuálne množstvo voľných parkovacích miest i počet vodičov snažiacich sa zaparkovať. Systém prináša spoľahlivé výsledky už pri využívaní údajov obmedzeného počtu vozidiel a jeho presnosť sa pri vyššom počte áut ešte zvyšuje. Dynamická predikcia parkovania pomôže vodičom BMW získať všetky informácie potrebné na to, aby sa pri hľadaní voľného miesta zamerali na tie oblasti, v ktorých sa práve nachádza menej účastníkov cestnej premávky snažiacich sa zaparkovať. Tým pomáha tak vodičom, ako aj miestnym obyvateľom.

BMW Group v súčasnosti zbiera ďalšie užitočné informácie pomocou vozidiel flotily DriveNow. V blízkej budúcnosti by služba na uľahčenie parkovania mohla byť dostupná vo všetkých zdieľaných vozidlách.

BMW a INRIX spolu vypracovali systém pripravený na ostrú prevádzku.

BMW predstavilo prototyp aplikácie na predikciu parkovania na jednej z najdôležitejších svetových výstav technológií na prepojenie automobilov, TU-Automotive Detroit. Návštevníci našli nový systém v modeli BMW i3 v stánku INRIX v dňoch 3. a 4. júna 2015. INRIX a BMW spojili svoje skúsenosti, aby ešte vylepšili prototyp svojho systému a umožnili jeho použitie v sériovej produkcii.

„Zákazníci žijúci vo veľkomestách majú veľký záujem o systém schopný predvídať dostupnosť parkovacích miest. Prostredníctvom spolupráce s INRIX sa BMW Group snaží udržať si vedúce postavenie na poli mestskej mobility. Máme veľmi dobrú štartovaciu pozíciu. Väčšina našich vozidiel je totiž priamo z výroby vybavená technológiou na prepojenie,“ hovorí Martin Hauschild, riaditeľ oddelenia dopravných technológií a dopravného manažmentu BMW Group.

P90186385_lowRes

Inovatívny, prepojený a manévrovateľný výskumný prostriedok: BMW i3.

BMW i3 nie je len prvým prémiovým elektromobilom na svete. Vďaka zabudovanej SIM karte v štandardnej výbave poskytuje vodičovi bezkonkurenčnú ponuku služieb súvisiacich s prepojením. Patrí medzi ne intermodálna navigácia, ktorá zohľadňuje aj ostatné spôsoby dopravy, a odporúča využitie hromadnej prepravy vždy, keď je najvhodnejšou možnosťou cesty do zvoleného cieľa. Vďaka svojmu inovatívnemu elektrickému pohonu s nulovými emisiami, svižnosti a kompaktným rozmerom je BMW i3 dokonalým automobilom do mesta. Práve preto je ideálnym vozidlom na predstavenie prvotnej verzie systému dynamickej predikcie parkovania.

Prvé mníchovské skúšky dopadli úspešne. Systém sa dokáže sám zdokonaľovať, preto sa dá použiť aj v iných mestách. Dynamická predikcia parkovania znova dokazuje schopnosť BMW reagovať na požiadavky svojich zákazníkov inteligentnými riešeniami.

Neustále rozširovanie služieb mobility BMW

Najnovšie riešenie je výborným príkladom pretrvávajúceho rozširovania aktivít BMW Group na poli inovatívnych služieb mobility BMW i. Parkovanie je jednou z najväčších výziev, ktorej vodiči v súčasnosti čelia – Group preto už od roku 2012 ponúka prémiovú službu ParkNow. ParkNow ponúka zákazníkom jednoduchý spôsob vyhľadávania a rezervácie parkovacích miest v mestách spolu s možnosťou bezhotovostnej úhrady parkovného. Jedným z partnerov služby ParkNow je Parkmobile, svetový líder v poskytovaní možností mobilných platieb za verejné parkovanie.

Zdroj: Transservice/BMW Group

Foto: BMW Group