Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Bezplatné strážené parkovisko v prístave Dunkerque

Lodná spoločnosť DFDS poskytuje bezplatne dopravcom strážené parkovisko s možnosťou odbavenia až dvanásť hodín pred plavbou z prístavu Dunkerque do Doveru. Vodiči, ktorí prídu medzi 18:00 h (SEČ) v piatok a 6:00 h (SEČ) v pondelok, sa môžu nechať odbaviť s až poldenným predstihom pred plánovanou dobou odjazdu a využiť strážené parkovisko pre odpočinok pred plavbou. Vodič ani vozidlo už nesmie po odbavení opustiť prístav. V priestore stráženého parkoviska sa nesmú robiť opravy, resp. údržba vozidiel a nemajú doň prístup žiadne návštevy. Vodiči môžu využívať všetky zariadenia prístavného terminálu (WC, sprchy, občerstvenie). Poskytovanie tejto služby je obmedzené kapacitou zariadenia a parkovacie miesta nie je možné rezervovať vopred.