Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM TOYOTA SAFETY SENSE – O krok bližšie k automobilovej spoločnosti bez nehôd

Spoločnosť Toyota uvádza na trh druhú generáciu balíka aktívnych bezpečnostných funkcií Toyota Safety Sense.

V ROKU 2015 SA SPOLOČNOSŤ TOYOTA ROZHODLA podnietiť demokratizáciu pokročilých bezpečnostných technológií vo svojich automobiloch a zaviedla systém „Toyota Safety Sense“ – súbor aktívnych bezpečnostných technológií určených na prevenciu alebo zmierňovanie nárazov v širokom spektre dopravných situácií.

Odvtedy bolo bezpečnostným balíkom Toyota Safety Sense vybavených viac ako osem miliónov vozidiel na celom svete. V reálnych dopravných podmienkach možno jasne vidieť výsledky jeho pôsobenia v podobe znižovania nehodovosti1, ako je napríklad zníženie počtu nehôd spôsobených nárazom do vozidla zozadu približne o 50 %, pričom v spojení s inteligentným snímacím sonarom (ICS) vzrástlo toto číslo až na 90 %.

Spoločnosť Toyota sa odhodlala prispieť k vytvoreniu spoločnosti s bezpečnou mobilitou a zastáva názor, že je dôležité podporovať prístup, ktorý zahŕňa ľudí, vozidlá a prostredie dopravnej premávky, ako aj úsilie o dosiahnutie „bezpečnosti v skutočnom svete“ prostredníctvom toho, že sa z dopravných nehôd poučíme a začleníme toto poznanie do vývoja vozidiel.

Spoločnosť Toyota sa posunula o ďalší krok bližšie k svojmu konečnému cieľu, ktorým je automobilová spoločnosť bez nehôd, a teraz uvádza na trh druhú generáciu bezpečnostného balíka Toyota Safety Sense.

Aktualizovaný bezpečnostný balík obsahuje kameru s jedným objektívom a mikrovlnný radar. Vylepšený výkon oboch systémov rozširuje rozsah detekcie potenciálneho nebezpečenstva a ponúka lepšiu funkčnosť. Veľkosť novej systémovej jednotky bola zmenšená v záujme jednoduchej inštalácie v celej modelovej zostave vozidiel Toyota.

Bezpečnostný balík Toyota Safety Sense teraz obsahuje2 vyššiu verziu prednárazového bezpečnostného systému (PCS), adaptívneho tempomatu (ACC), systému výstrahy pri zmene jazdného pruhu (LDA), asistenta rozpoznávania dopravných značiek (RSA) a automatických diaľkových svetiel (AHB).

Okrem toho prináša nového asistenta pre zachovanie stopy v jazdnom pruhu (LTA) pre pokročilú podporu jazdy.

PREDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM (PCS)
Na všetkých vozidlách značky Toyota vybavených druhou generáciou balíka Toyota Safety Sense je teraz vyššia verzia prednárazového bezpečnostného systém (PCS), ktorý je schopný detekcie vozidiel vpredu pri rýchlostiach približne 10 až 180 km/h a znižuje riziko, že do nich vodič narazí zozadu. Ak existuje možnosť zrážky, systém PCS vyzve vodiča zvukovým aj vizuálnym upozornením, aby zabrzdil. Zároveň pripraví brzdovú sústavu na to, aby dodala dodatočnú brzdnú silu, keď vodič zošliapne brzdový pedál. Ak vodič včas nezareaguje, systém automaticky použije brzdy a zníži rýchlosť vozidla približne o 50 km/h, alebo dokonca vozidlo úplne zastaví, aby zabránil zrážke, prípadne aspoň zmiernil silu nárazu.

Prevádzkové podmienky systému PCS boli ďalej rozšírené, čo umožnilo systému aj detekciu potenciálnych zrážok s chodcami cez deň aj v noci a s cyklistami cez deň. V takom prípade sa zapojí automatické brzdenie, ktoré pracuje pri relatívnej rýchlosti od 10 do 80 km/h, a môže znížiť rýchlosť vozidla približne o 40 km/h.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT (ACC)
Adaptívny tempomat (ACC) pomáha vodičovi udržiavať bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred ním. Sníma vozidlá idúce vpredu a určuje ich rýchlosť, načo upraví rýchlosť vozidla, aby zaistil bezpečnú vzdialenosť medzi oboma vozidlami.

Tempomat ACC vyššej verzie využíva vylepšené riadenie zrýchlenia a spomaľovania, čo prispieva k vyššiemu výkonu i miere komfortu, a možno ho poľahky ovládať pomocou nových ovládacích prvkov na volante.

Tempomat ACC teraz obsahuje funkcie sledovania pri nízkej rýchlosti a jazdy s častým zastavovaním a rozbiehaním pri rýchlostiach od 0 približne do 30 km/h. V dopravnej zápche vozidlo zastaví, keď zastaví vozidlo pred ním, čím si od neho udržiava primeranú vzdialenosť. Keď vodič opätovne naštartuje vozidlo, či už pomocou plynového pedála alebo ovládačov na volante, systém ACC sa opäť aktivuje.

Pri rýchlostiach nad 70 km/h napomáha plynulému predbiehaniu vozidiel vpredu kontrola spojená so smerovým svetlom. Pri sledovaní vozidla vpredu, ktoré ide pomalšie než nastavená rýchlosť vozidla, systém aplikuje predbežné zrýchlenie, keď vodič použije smerové svetlo na signalizáciu zmeny jazdného pruhu. Ak však v predbiehajúcom jazdnom pruhu zaregistruje vpredu vozidlo, zrýchlenie sa potlačí, aby sa zabránilo náhlemu priblíženiu k tomuto vozidlu, čo umožní vodičovi pokojne prebiehať.

V ponuke je teraz aj nový inteligentný adaptívny tempomat (iACC), ktorý spája systém ACC s asistentom rozpoznávania dopravných značiek (RSA). Keď ide vozidlo ustálenou rýchlosťou v súlade s rýchlosťou, ktorú vopred nastavil vodič, a systém RSA zaznamená dopravnú značku s rýchlostným obmedzením, vodič môže jednoducho nastaviť novú rýchlosť vozidla podľa aktuálneho rýchlostného obmedzenia pomocou ovládačov na volante.

SYSTÉM VÝSTRAHY PRI ZMENE JAZDNÉHO PRUHU (LDA) 
Systém výstrahy pri zmene jazdného pruhu (LDA) pri rýchlostiach nad 50 km/h pomáha predchádzať nehodám a čelným zrážkam spôsobeným opustením jazdného pruhu. Ak sa vozidlo začína vychyľovať zo svojho jazdného pruhu bez toho, aby o zmene smeru informovalo smerovými svetlami, systém LDA upozorní vodiča zvukovým aj vizuálnym výstražným znamením a môže poskytnúť riadiaci vstup, ktorý vodičovi pomôže vrátiť sa na pôvodnú dráhu.

Aktualizovaný systém vyššej verzie teraz dokáže rozpoznať aj okraj vozovky na rovných cestách bez značenia jazdných pruhov.

Funkcia výstražného upozornenia na kolísanie vozidla rozpoznáva kolísanie vozidla, ku ktorému dochádza vtedy, keď vodič začína strácať pozornosť alebo sa unaví. V takom prípade upozorní vodiča zvukovým aj vizuálnym výstražným znamením a vyzve ho, aby prerušil jazdu a urobil si prestávku.

ASISTENT PRE ZACHOVANIE STOPY V JAZDNOM PRUHU (LTA) 
Pokročilý systém podpory vodiča prichádza v podobe asistenta pre zachovanie stopy v jazdnom pruhu (LTA) – nového systému, ktorý prispieva k ďalšiemu odbremeneniu vodiča za volantom.

Keď je aktívny adaptívny tempomat (ACC) aj asistent pre zachovanie stopy v jazdnom pruhu, systém LTA pomáha vodičovi s ovládaním vozidla pomocou jemných vstupov, aby udržal vozidlo uprostred jazdného pruhu, a to aj v miernych diaľničných zákrutách.

Systém LTA dokáže pracovať v rozsahu od diaľničných rýchlostí až po takmer pokojový stav, takže vodičovi vie pomôcť aj v prípade dopravnej zápchy. A ak je pre systém ťažké alebo nemožné vidieť vodorovné značenie jazdných pruhov na vozovke, napríklad keď sú vyblednuté, vozidlo bude sledovať dráhu vozidla pred sebou, ktorú rozpozná kamera a mikrovlnný radar.

Vozidlá vybavené systémom LTA podporujú aj všetky funkcie LDA.

AUTOMATICKÉ DIAĽKOVÉ SVETLÁ (AHB) 
Automatické diaľkové svetlá (AHB) zabezpečujú výbornú viditeľnosť a výhľad dopredu pri jazde v noci. Systém AHB na základe detekcie svetlometov protiidúcich vozidiel a koncových svetiel vozidiel idúcich vpredu automaticky prepína medzi diaľkovými a stretávacími svetlami, by zabránil oslneniu ostatných vodičov. Častejším používaním diaľkových svetiel systém umožňuje včasnejšiu detekciu chodcov a prekážok na ceste.

ASISTENT ROZPOZNÁVANIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK (RSA)
Asistent rozpoznávania dopravných značiek (RSA) dbá o to, aby mal vodič stále k dispozícii pokiaľ možno najaktuálnejšie informácie aj v prípade, že počas jazdy prehliadol dopravné značenie. Na farebnej multifunkčnej informačnej obrazovke TFT sa mu zobrazujú údaje o stave systému a výstražné informácie. V prípade, že vodič prekročil povolené rýchlostné obmedzene, systém ho upozorní vizuálnym aj zvukovým výstražným znamením.

Systém vo svojej najnovšej verzii dokáže rozpoznávať väčšie množstvo dopravných značiek, ako je povolená rýchlosť, zákaz predbiehania, stav vozovky, prikázané zastavenie, zákaz vjazdu, začiatok/koniec diaľnice, mestská a obytná zóna a koniec dopravných obmedzení.

Druhá generácia balíka Toyota Safety Sense bude uvádzaná na trh postupne v celej zostave vozidiel značky Toyota, počnúc novým modelom RAV4 a novou Corollou.

1 Podľa štúdie uskutočnenej v Japonsku
2 Dostupné funkcie závisia od modelu a stupňa výbavy

 

Zdroj, foto: Toyota