Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Balík opatrení v oblasti mobility: Vodičov čakajú veľké zmeny!

Európsky parlament má dohodu o balíčku mobility! Po mesiacoch rokovaní medzi východnými a západnými členskými krajinami  sa rokovalo o nových pravidlách ovplyvňujúcich cestnú dopravu: vodiči a čas odpočinku, kabotáž a tzv. vysielanie pracovníkov

  • Vodiči a odpočinok:

Poslanci  potvrdili, že vodiči sa musia vrátiť domov každé 4 týždne a že týždenný odpočinok musí byť strávený mimo vozidla. To je ďalší krok smerom k lepšej rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom pracovníkov dopravy , lepšie podmienky pre oddych a bezpečnejšie cesty a cestujúcich  v Európe. Poslanci tiež hlasovali v prospech toho, aby boli ľahké nákladné vozidlá vybavené digitálnym tachografom, čo je zariadenie, ktoré meria dodržiavanie jazdných dôb.

  • Kabotáž:

Poslanci EP hlasovali za prísnejšie pravidlá, ktoré podporia  spravodlivú hospodársku súťaž na domácich trhoch. Kabotáž bude povolená iba 3 dni naraz a zúčastnené vozidlo potom bude musieť stráviť 60 hodín v členskom štáte, kde je jeho  spoločnosť registrovaná.

  • Vysielanie pracovníkov:

Pokiaľ ide o uplatňovanie nových pravidiel vyslaných pracovníkov pre  odvetvie cestnej dopravy , poslanci EP hlasovali, že pravidlá v rámci ktorých je  poskytovaná  rovnaká odmena vyslaným pracovníkom tak isto  ako miestnym  pracovníkom  by sa mala uplatňovať od prvého pracovného dňa vodiča v inej krajine.  

Poslanci sa tiež dohodli na rýchlom zavedení inteligentného tachografu na všetkých osobných a nákladných vozidlách, desať rokov pred termínom, o ktorom sa rozhodlo v roku 2014!

Pravidlá pre vysielanie pracovníkov a kabotáž tak budú ľahšie kontrolovateľné, pretože tento najnovší typ tachografu zaregistruje polohu vozidla a vodiča každé 3 hodiny kumulovaného času konania.

Rokovanie je prvým krokom k pokroku v súvislosti s balíkom opatrení v oblasti mobility, aj keď sú ešte potrebné ďalšie hlasy  z Európskej komisie a Rady EÚ, predtým, ako sa stanú účinnými a uplatni teľnými. Všetky  nové pravidlá musia byť implementované  do vnútroštátnych právnych predpisov každej krajiny EÚ.

Dovtedy zostanú v platnosti pravidlá rovnaké, ako ich poznáme dnes (Macronov zákon vo Francúzsku, LSDB v Rakúsku, MILOG v Nemecku, vysielanie v Taliansku).

TRANSSERVICE bude situáciu naďalej sledovať a aktuálne informovať dopravnú verejnosť.