Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Autonómne dopravné riešenia otvárajú svet príležitostí

Autonómne dopravné riešenie zahŕňa oveľa viac než len samostatne riadené vozidlá. Otvára dvere do sveta príležitostí. Scania už mnoho rokov pracuje s rôznymi technológiami pre zvýšenie automatizácie vozidiel, ale to je len jeden kúsok v pomyselnej skladačke automatizovanej dopravy.

Pracujeme s tým, čo nazývame autonómne dopravné riešenie, a samostatne riadené vozidlá sú jedným z nástrojov, ktoré máme k dispozícii,“ vysvetľuje Tom Nyström, vedúci inžinier v spoločnosti Scania. „Je to komplexný systém, manipulačná logistika, rozdelenie úloh vozidiel a zdieľanie informácií medzi vozidlami a informačnou infraštruktúrou. Každé prepravné riešenie je individuálne prispôsobené potrebám zákazníka.“

Počas prvej fázy vývoja sa Scania zamerala na priemyselné oblasti, ako sú bane, prístavy a terminály. „Zvolili sme aplikáciu v priemyselnej sfére ako našu prvú obchodnú oblasť, pretože má veľký ekonomický potenciál. Z právneho hľadiska je tu možné prevádzkovať autonómne motorové vozidlá a celé prostredie je relatívne pod dohľadom,“ hovorí Nyström. „Ale v žiadnom prípade nie je prevádzka nákladnej dopravy s automatickým riadením strojov triviálna vec. Prevádzka musí byť bezpečná a dosiahnutie tohto cieľa v nepredvídateľnom prostredí, akým sú napríklad centrá miest, je ešte ťažšie.“

Počiatok automatizácie v priemyselných oblastiach stavia Scaniu do jedinečného postavenia v porovnaní s inými výrobcami vozidiel. „Takmer všetky automobilky pracujú na automaticky riadenom vozidle, ale obchodné prípady pre osobné autá najčastejšie zahŕňajú jazdu na verejných cestách,“ hovorí Nyström. „Oproti tomu my môžeme začať v priemyselnom sektore a vyvíjať tu čím ďalej tým zložitejšie prostredie pre získavanie skúseností. Táto cesta prinesie poznatky pre vývoj nových komerčných produktov.“

V tomto systéme je samozrejme veľa výziev pre nákladné vozidlá. Autonómne vozidlo musí mať veľa funkčných systémov, schopnosť „vidieť“ životné prostredie skrz dáta zo senzorov a robiť správne rozhodnutia pri riadení kontroly nad vozidlom. Nyström je presvedčený, že Scania môže mať k dispozícii svoj prvý komerčný produkt počas piatich rokov. „Už to nie je otázka uskutočniteľnosti, ale skôr je to o inteligentnej a ekonomickej realizácii vo veľkom. Pre nás v Scanii sú obrovskou výhodou naše modulárne spôsoby budovania vozidiel, a to že môžeme vyvíjať a prispôsobovať takmer všetky potrebné súčasti sami.“

Tom Nyström, Scania autonomous transport systems. Södertälje, Sweden Photo: Petter Magnusson 2016

Jednou z mnohých výhod autonómnych priemyselných vozidiel je bezpečnosť. „V ťažobnom priemysle existuje mnoho nástrah, ktoré sú nebezpečné alebo nezdravé pre ľudí,“ hovorí. „Napríklad práca musí prestať, keď začnú tryskať škodlivé ventilačné plyny. Autonómne vozidlá môžu ísť pracovať okamžite. Pri dolovaní je veľa finančných prostriedkov vynaložených na stropné vystuženie tunelov, aby do nich ľudia vôbec mohli vstúpiť. Autonómne vozidlá také požiadavky nemajú.“

Ďalším aspektom ťažobného priemyslu je dostupnosť. „Mnoho dolov je umiestnených na extrémne odľahlých miestach,“ hovorí Nyström. „Je to veľmi ťažké najať kvalifikovaných ľudí na tieto miesta a to je limitujúcim faktorom pre nové operácie. Navyše každý baník vyžaduje bývanie, varenie, upratovanie a tak ďalej. Takže v takejto bani musíte v podstate vybudovať celú komunitu.“

Zo širšieho hľadiska sú výhody pre spoločnosť ešte radikálnejšie. Úplne automatizovaný dopravný systém umožňuje zákazníkom sústrediť sa na svoj hlavný predmet podnikania. „Pri aplikácii vo veľkom meradle môže takýto systém viesť k zníženiu dopravnej zápchy, zvýšeniu využitia kapacity vozidiel, uľahčeniu nákladnej konsolidácie a zároveň zaistí, aby každé vozidlo robilo správnu vec v správny čas. Predstavte si mesto, kde je preprava tovaru a osôb presná ako hodiny – žiadne zbytočné transporty, žiadne dopravné zápchy a čisté životné prostredie,“ hovorí Nyström.

Zdroj: Transservice/Scania

Foto: Scania