Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Automobilky Toyota a Suzuki podpísali memorandum o budúcej obchodnej spolupráci

Spoločnosti budú skúmať možnosti spolupráce v rôznych oblastiach vrátane bezpečnosti a ochrany životného prostredia, IT a vzájomných dodávok rôznych výrobkov a komponentov.

Spoločnosti Toyota Motor Corporation a Suzuki Motor Corporation podpísali memorandum o začatí prieskumu konkrétnych možností obchodnej spolupráce s cieľom spoločne prispieť k riešeniu sociálnych aspektov a dosiahnutiu životaschopného a trvale udržateľného rozvoja ľudskej spoločnosti využívajúcej automobily.

Automobilky Toyota a Suzuki sa v nadväznosti na spoločné oznámenie z 12. októbra 2016 dohodli na tom, že začnú skúmať predstavy smerujúce k vzájomnej obchodnej spolupráci. Obe firmy si medzitým vymieňali informácie o aktuálne riešených problémoch a diskutovali o možnostiach spolupráce takým spôsobom, ktorý by zaručil spravodlivú a voľnú obchodnú súťaž. Obe uvedené spoločnosti sa dnes dohodli na začatí prieskumu konkrétnych možností obchodnej spolupráce v rôznych oblastiach, akými sú napr. ekologické a bezpečnostné technológie, informačné technológie a vzájomné dodávky produktov a komponentov.

Automobilky Toyota a Suzuki sa dohodli na krokoch smerujúcich k čo najskoršiemu začatiu obchodnej spolupráce. Na tento účel obe spoločnosti okamžite zaistia implementačný rámec, prostredníctvom ktorého sa budú realizovať dnes dohodnuté body.

Hlboko ma oslovilo vyjadrenie Osamuho Suzukiho, predsedu predstavenstva automobilky Suzuki, na našej spoločnej tlačovej konferencii v októbri minulého roka: „Keď podnikáte, neprestávate čeliť stále novým výzvam. Podnikáte v prospech ľudskej spoločnosti, a to sa nikdy nemení.“ Cítil som, že práve toto vyjadruje ducha „Tak to urobme,“ ako sa tu hovorí,“ komentuje Akio Toyoda, prezident automobilky Toyota, a dopĺňa: „Máme v úmysle spolupracovať tak, aby sme ľuďom z celého sveta umožnili naplno si vychutnávať radosť spojenú s mobilitou a prispieť k rozvoju budúcej spoločnosti založenej na mobilite, ktorá prináša iba radosť. Som úprimne vďačný za túto príležitosť spolupracovať práve so spoločnosťou Suzuki, ktorá prekypuje duchom zvládania výziev. Toyota sa už teší na nové nadobudnuté skúsenosti.“

„Toyota pod vedením prezidenta Akia Toyodu s nami celý čas nadšene preberala možnosti partnerstva, avšak práve o to stálo aj Suzuki, ktoré malo záujem na vývoji vyspelých technológií. Chcel by som preto vyjadriť svoju úprimnú vďaku,“ hovorí Osamu Suzuki, predseda predstavenstva automobilky Suzuki, a dodáva: „V reakcii na nadšený prístup automobilky Toyota sa aj Suzuki veľmi intenzívne zapájalo do diskusií a teraz stojíme vo východiskovom bode budovania konkrétneho vzťahu obchodných partnerov. Chcem, aby sme do tejto snahy dali skutočne maximum, a vďaka tomu dokázali prísť s výsledkami, ktoré Toyotu presvedčia o správnosti jej rozhodnutia spolupracovať so Suzuki.“

 

Zdroj: Transservice/Toyota

Foto: Toyota