Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Automobilka Toyota zavádza vyspelú bezpečnostnú technológiu ITS do sériových modelov

Do konca roka 2015 zavedie spoločnosť Toyota do troch svojich modelov v Japonsku nový bezpečnostný balík Inteligentného dopravného systému (ITS). Balík má názov ITS Connect a využíva v Japonsku štandardizovanú frekvenciu 760 MHz, na ktorej pracuje technológia ITS, pre príjem a spoločné využívanie údajov prenášaných externou infraštruktúrou a ostatnými vozidlami. Zavedením technológie ITS do spomenutých troch modelov sa spoločnosť Toyota stane prvou automobilkou na svete1, ktorá prinesie na trh asistenčnú funkciu využívajúcu špecializovanú frekvenciu ITS.

Systém ITS Connect využíva komunikáciu medzi vozidlami navzájom (V2V), ako aj komunikáciu medzi vozidlom a infraštruktúrou (V2I), a poskytuje vodičom bezpečnostné informácie, ktoré nedokážu zachytiť palubné snímače vozidla. Ide najmä o informácie o svetelnej signalizácii či informácie o prítomnosti iných vozidiel a chodcov v oblasti mŕtvych uhlov vodiča.

Spoločnosť Toyota pevne verí, že postupným rozširovaním radu vozidiel vybavených systémom ITS Connect prispeje k zníženiu počtu nehôd, ku ktorým dochádza v blízkosti križovatiek. V Japonsku predstavuje tento druh nehôd zhruba 40 percent všetkých dopravných nehôd2.

1. Komunikácia medzi vozidlom a infraštruktúrou (V2I)

Upozornenie na hroziacu zrážku pri odbočovaní vpravo

1

Keď vodič čaká na križovatke s príslušným vybavením a chystá sa odbočiť vpravo, systém vydá výstražné zvukové a vizuálne upozornenie za nasledujúcich okolností: ak sa noha vodiča prestane dotýkať brzdového pedála a vozidlo sa začne pohybovať vpred, keď sa k nemu blíži iné vozidlo z opačného smeru, keď po pravej strane vozidla prechádza cez cestu chodec, alebo keď existuje iné potenciálne nebezpečenstvo, ktoré si vodič nemusel všimnúť.

Upozornenie na červenú svetelnú signalizáciu

2

Keď sa vodič približuje ku križovatke s príslušným vybavením a svetelná signalizácia svieti na červeno, no vodič neuvoľňuje plynový pedál, systém ho upozorní výstražným zvukovým a vizuálnym znamením.

Informácia o zmene svetelnej signalizácie

3

Keď vodič zastaví na červenú na križovatke s príslušným vybavením, na displeji sa zobrazí odpočítavanie času, ktorý zostáva do zmeny svetelnej signalizácie.

2. Komunikácia medzi vozidlami (V2V)

Komunikačný radarový tempomat

4

Systém reaguje takmer okamžite na zrýchlenie a spomaľovanie ostatných vozidiel vybavených komunikačným radarovým tempomatom. Umožňuje tak udržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi dvoma a viacerými vozidlami a minimalizuje kolísanie rýchlosti, vďaka čomu je doprava plynulejšia.

Informácia o prítomnosti pohotovostného vozidla

5

Keď sa v blízkom okolí ozve siréna sanitky alebo iného pohotovostného vozidla vybaveného kompatibilným komunikačným zariadením, systém upozorní vodiča zvukovým znamením a zobrazí približnú polohu a vzdialenosť pohotovostného vozidla, ako aj smer jeho pohybu.

Spoločnosť Toyota je presvedčená, že technológia ITS prispeje k budúcnosti, v ktorej bude mobilita znamenať bezpečnosť, efektívnosť a slobodu. Za týmto účelom automobilka pracuje na vývoji rozhraní kompatibilných s technológiou ITS a spolupracuje pritom s organizáciami z verejného i súkromného sektora, aby mohla čo najrýchlejšie zaviesť tento výskum do praxe a premeniť ho na reálne produkty. V roku 2013 sa spoločnosť Toyota zapojila do demonštračného projektu ekologickej bezpečnosti ITS Green Safety, na ktorom spolupracoval verejný aj súkromný sektor s cieľom posúdiť sociálny vplyv a mieru prijatia takýchto systémov. V októbri 2014 sa automobilka zúčastnila na Propagačnom konzorciu ITS Connect, v rámci ktorého vykonala potrebné prípravy na plynulé zavedenie tohto systému a jeho všeobecné prijatie. Cieľom do budúcnosti je integrovať balíky ako ITS Connect s ostatnými technológiami riadenia vozidla.

Zdroj: Transservice/Toyota

Foto: Toyota