Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Automatizovaný Actros jazdí po diaľnici i samočinne

Prvý automatizovane jazdiaci sériovo vyrábaný nákladný automobil Mercedes-Benz Actros (pohon motorom 12,8-litra OM 471) so systémom Highway Pilot už jazdí po diaľnici A8 medzi obcou Denkendorf a letiskom Stuttgart. Spoločnosť Daimler získala na jeho prevádzku po diaľniciach v celom Nemecku povolenie pre skúšobné vozidlá podľa §19/6 nemeckej vykonávacej vyhlášky k zákonu o cestnej premávke (StVZO). Nezávislá skúšobňa TÜV Rheinland vozidlo preskúšala a vypracovala znalecký posudok na základe ktorého dostalo výnimku vlády Bádensko-Württemberska podľa §70 StVZO.

Kombinácia asistenčných a bezpečnostných systémov a snímačov novej generácie (ako Mercedes PowerShift 3, Predictive Powertrain Control, Active Brake Assist 3, asistent udržiavania odstupu a sledovania pozornosti s palubným počítačom Fleetboard prepojené so snímačmi systému Highway Pilot: radarom a stereokamerou), umožňuje automobilu so systémom Highway Pilot ustavične sledovať celú oblasť pred vozidlom a v stanovených situáciách prevziať riadenie.

Shaping Future Transportation: Premierenfahrt des ersten teilautonomen Serien-Lkw auf öffentlichen Straßen im Mercedes-Benz Actros mit Highway Pilot.

Mercedes-Benz Actros mit Highway Pilot

press_1543_gallery_10767 press_1543_gallery_10768 press_1543_gallery_10770 press_1543_gallery_10772

Übersicht Autobahnszenario

Shaping Future Transportation: Premierenfahrt des ersten teilautonomen Serien-Lkw auf öffentlichen Straßen im Mercedes-Benz Actros mit Highway Pilot.

Shaping Future Transportation: Premierenfahrt des ersten teilautonomen Serien-Lkw auf öffentlichen Straßen im Mercedes-Benz Actros mit Highway Pilot.

Shaping Future Transportation: Premierenfahrt des ersten teilautonomen Serien-Lkw auf öffentlichen Straßen im Mercedes-Benz Actros mit Highway Pilot.

Shaping Future Transportation: Premierenfahrt des ersten teilautonomen Serien-Lkw auf öffentlichen Straßen im Mercedes-Benz Actros mit Highway Pilot.

Vodič automatizovaného Actrosu tak má príležitosť zložiť ruky z volantu bez rizika. Hneď, ako sa nákladný automobil zaradí do plynulej premávky v pravom jazdnom pruhu diaľnice sa systém Highway Pilot aktivizuje (Highway Pilot On). Zároveň ponúkne, že prevezme riadenie. Vodič môže stlačením tlačidla ponuku potvrdiť. Actros potom presne udržiava jazdný pruh a optimálny odstup od vozidla jazdiaceho pred ním. Ak je odstup primalý alebo ak pred neho vojde do jazdného pruhu iné vozidlo, nákladný automobil pribrzdí. Pred výjazdom na letisko systém opäť vodiča vyzve, aby prevzal riadenie a automobil sa prepne z automatizovanej jazdy späť do manuálneho riadenia – systém Highway Pilot vypnutý (Highway Pilot Off). Ten zíde s Actrosom z diaľnice a následne sa priamo vráti späť na A8, tentoraz v opačnom smere. Ďalší scenár je rovnaký: Actros samočinne riadi a brzdí v plnej diaľničnej premávke. Systém vyzve vodiča na prevzatie riadenia rovnako i vtedy ak sa vozidlo priblíži k prekážke.

Systém Highway Pilot nenahrádza vodiča, iba ho podporuje a odbremeňuje tým, že ho nahradí na monotónnych úsekoch jazdy a prevezme vysiľujúcu jazdu v zápche s častým zastavovaním a rozjazdom. Vodič má v režime autonómnej jazdy kedykoľvek kontrolu nad vozidlom a v problematických situáciách môže opäť prevziať riadenie.

Zdroj: Transservice/Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz