Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Ako bezpečne zaobchádzať s palivovou kartou

Zneužívanie kariet je závažný problém, ktorému sa podľa možnosti treba vyhnúť. Vodičov by ste mali predovšetkým dôkladne informovať o bezpečnostných pravidlách ich používania. Na mieste je aj občasná kontrola zamestnancov, či nemajú uložený PIN v peňaženke spolu s kartou či dokonca nalepený priamo na karte. Ak už dôjde k zneužitiu, môžu vašu firmu ochrániť dobre nastavené limity na kartách alebo v eReportingu. Opakovanému zneužitiu predídete pravidelnou kontrolou dát z transakcií.

Základnou ochranou je nastavenie limitov priamo na karte. Podvodom s palivovými kartami (ako sme ich popísali v úvode) možno úspešne predchádzať. Za veľmi dôležitú prevenciu považujeme pravidelné školenia vodičov. Všetci by mali mať pevne zažité bezpečnostné pravidlá pri používaní kariet. Namieste je aj občasná kontrola zamestnancov, či nemajú PIN uložený spoločne s kartou alebo dokonca napísaný priamo na karte.

A aké sú základné pravidlá pre používanie palivových kariet? Odporúčame vodičom dodržiavať týchto desať hlavných zásad: 

  1. Majte kartu stále pri sebe a denne ju kontrolujte, nenechávajte kartu v opustenom vozidle.
  2. Nikdy nenechávajte PIN spoločne s kartou. Tip: PIN si môžete uložiť do smartfónu pomocou aplikácie Ipin.
  3. PIN pre svoju kartu nikomu neprezrádzajte.
  4. Počas transakcie sa nikam nevzďaľujte a pozorne sledujte, čo sa deje s vašou kartou. Buďte ostražití pri akomkoľvek neobvyklom správaní obsluhy.
  5. PIN zadávajte diskrétne, tlačidlá zakrývajte dlaňou – nedovoľte, aby vás pri platení ktokoľvek pozoroval.
  6. Vždy vyžadujte pokladničný doklad, najmä po neúspešnej transakcii.
  7. Nepožičiavajte kartu ďalšej osobe.
  8. Pri platobných automatoch si všímajte akékoľvek nezvyklé prvky, PIN nezadávajte v blízkosti cudzích osôb.
  9. K palivovej karte sa správajte ako k vlastnej platobnej karte.
  10. Pri najmenšom podozrení kartu okamžite nechajte zablokovať; krádež bezodkladne oznámte miestnej polícii.

Blokáciu karty rozhodne nepodceňujte!

Zdroj: DKV

Foto: ilustračné, internet