Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Aj v prístave Calais sa pripravujú na Brexit bez dohody

Na to, aby bol zachovaný bezproblémový chod prístavu Calais aj v prípade Brexitu bez dohody, bude zmenená infraštruktúra prístavu tak, aby spĺňala potreby pre vykonávanie hraničných kontrol a tiež aj dodržiavanie colných a veterinárnych predpisov. Kontroly živých zvierat a SIVEP (živočíšne a rastlinné – Health Inspection Service) by mali prebiehať vo východnej časti prístavu kde k tomu budú vyhradené nové sekcie. Priestor pre vývoznú kontrolu disponuje kapacitou 200 nákladných automobilov.

Súbežne s „fyzickými opatreniami , ktoré budú k dispozícii štátnym službám, bude tiež zavedený inteligentný systém, v praxi to bude znamenať, že všetky prehlásenia budú zadané do colného systému pred vjazdom do prístavu. Pri prechode cez prístav prebehne prepojenie evidenčného čísla vozidla so záznanom colných dokladov v systéme. Proces párovania dokladov má minimalizovať fyzické formality a zaistiť plynulosť prepravy.

Všetky opatrenia sú navrhnuté tak, aby mohli byť prispôsobené intenzite dopravy a úrovni kontrol, ktoré budú zavedené podľa záverečných dohôd o Brexite. Tieto stále nie sú známe.

Zdroj: portboulognecalais

Foto: Twitter Port Calais