Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Actrosu klesla spotreba o 13 percent, tri uberie nový motor

Firmy si získa najväčšou hospodárnosťou, svojich vodičov dynamikou a spontánnou reakciou, spoločnosť nízkymi emisiami – Mercedes-Benz Actros s najnovšou generáciou vysokovýkonného motora OM 471 pre ťažké úžitkové vozidlá spája očividné protiklady. Je ekologický a zároveň ekonomický. Dokazujú to nielen údaje nákladného motorového vozidla pre diaľkovú prepravu, ale aj náročné testy.

Neueste Generation Mercedes-Benz OM 471 Latest Generation Mercedes-Benz OM 471.

Neueste Generation Mercedes-Benz OM 471 Latest Generation Mercedes-Benz OM 471.

Plus pre firmu: dôsledná hospodárnosť

Ešte nikdy nebolo nákladné motorové vozidlo pre diaľkovú prepravu navrhnuté na maximálnu úspornosť tak dôsledne ako Mercedes-Benz Actros. V drsnom odvetví prepravy prináša maximálnu hospodárnosť. Zavedením najnovšej generácie vysokovýkonného motora OM 471 klesla jeho už aj tak nízka spotreba o ďalšie tri percentá.

Umožnili to najmodernejšia motorová technika ako druhá generácia jedinečného systému vstrekovania X-Pulse, patentované riešenie pre spätné vedenie spalín a súčasné riadenie turbodúchadla, precízne asymetrické turbodúchadlo z vlastného vývoja a vlastnej výroby a množstvo ďalších individuálnych opatrení až po dlhší stály prevod nápravy.

Hospodárnosť znamená zároveň aj maximálnu robustnosť: keďže motor je dôsledne riadený pomocným riadením, bolo možné vypustiť viaceré komponenty. Motto je rovnako jednoduché ako logické: čo nie je zabudované, nepozná opotrebovanie. Povestná spoľahlivosť OM 471 sa týmto spôsobom ešte viac zvýšila.
Plus pre vodiča: opäť ešte vyššia dynamika

Nižšia spotreba paliva znamená pre vodiča modelu Actros s motorom OM 471 najnovšej generácie napriek tomu vyššiu dynamiku jazdy. Rýchle a strmé vyvinutie výkonu zaručuje silný nástup pri rozjazde a akcelerovaní dokonca aj z najnižších otáčok. Motory silne zaberajú už z voľnobežných otáčok a maximum svojho krútiaceho momentu dosahujú približne už pod 1 000 ot/min. 95 percent maxima výkonu je k dispozícii teraz už približne pri 1 300 až 1 400 ot/min, menovité otáčky predstavujú teraz 1 600 ot/min.

Napriek nominálne identickým hodnotám maxima pre výkon a krútiaci moment pracujú motory v najviac využívanom rozsahu otáčok medzi 1 000 a 1 500 ot/min podstatne silnejšie. V praxi to znamená vynikajúce jazdné vlastnosti za všetkých mysliteľných podmienok v extrémne širokom využiteľnom pásme približne 1 000 ot/min.

Mercedes-Benz Trucks - Driving Experience Slovenia 2015

Plus pre spoločnosť: maximálna ekologickosť

Maximálna hospodárnosť je v prípade ťažkých úžitkových vozidiel automaticky spojená s maximálnou možnou ekologickosťou. Nízka spotreba paliva modelu Mercedes-Benz Actros šetrí okrem peňaženky podnikateľa aj zdroje: pri bežnom jazdnom výkone 130 000 km ročne na prevažne náročných trasách a s plným vyťažením ušetrí Actros s najnovšou generáciou OM 471 v porovnaní s predchodcom ročne približne 1 100 l paliva. To zodpovedá zníženiu emisie CO2 každého jedného nákladného motorového vozidla približne o tri tony.

Extrémne dlhé intervaly výmeny motorového oleja a čistenia filtra pevných častíc tiež znižujú zaťaženie životného prostredia. Emisie Actrosa so stupňom čistoty spalín Euro VI sa už beztak dostali na hranicu merateľnosti.

Spotreba nižšia až o tri percentá, ako preukázali precízne testy

Výnimočnú hospodárnosť vozidla Mercedes-Benz Actros s najnovšou generáciou OM 471 preukázali skúšobní inžinieri z dielne Mercedes-Benz v náročných skúškach – jeho nižšia spotreba nie je teória, ale overená prax.

Medzi štandardné trasy skúšky patrí napríklad už približne dve desaťročia diaľnica zo Stuttgartu do Hamburgu a späť. Trasa dlhá 1 520 km je nielen jednou z najdôležitejších magistrál v strednej Európe, má aj profil s častým striedaním. Kopcovité etapy sa striedajú s náročnými horskými a rovinnými úsekmi.

Daimler Trucks navzájom porovnáva nielen vozidlá vlastnej výroby, testov sa zúčastňujú aj konkurenčné vozidlá. Pre objektívne meranie je nevyhnutná dôkladná príprava. Nákladné motorové vozidlá musia byť priamo porovnateľné s ohľadom na výkon motora a krútiaci moment, prevodovku, stály prevod nápravy, ale aj regulačné systémy, ako napríklad Predictive Powertrain Control (PPC). Na jednotnej úrovni sa nachádzajú aj kabíny, náves vrátane nákladu a pneumatiky. Starostlivá kontrola všetkých komponentov na stolici na meranie výkonu motora, meranie v aerodynamickom tuneli na overenie správne nainštalovaných a nastavených aerodynamických montovaných dielov a kalibrácia tachometra a zariadenia na meranie množstva paliva sú ďalšie predpoklady interného porovnávacieho testu.

Jazdí sa zásadne za rovnakých podmienok s referenčným vozidlom a podľa možnosti s čo najmenším počtom zásahov vodiča. Stabilné rámcové podmienky ako zabránenie hustej premávke a poveternostným vplyvom, ako sú silný vietor alebo dážď, patria tiež medzi modality testu. Striedanie vodičov a výmena návesu kompenzujú ich vplyvy.

Spotreba paliva však v dôsledku rozličných vplyvov, ako sú počasie alebo premávka aj pri tej najstarostlivejšej príprave kolíše až o tri percentá na jeden obeh. Vďaka viacerým meracím jazdám vykonaným po sebe a podrobnému posúdeniu sa tieto rozdiely vyrovnávajú.
Starostlivá príprava na porovnávacie testy

Aká dôležitá je pri porovnávacích testoch maximálna nestrannosť, ukazujú niektoré hodnoty. Napríklad spotreba paliva nákladného motorového vozidla počas fázy s jazdným výkonom okolo 80 000 km klesne približne o dve percentá. Druh a značka pneumatík majú na spotrebu vplyv približne päť percent. Ten istý rozdiel dokáže spôsobiť odlišná hĺbka dezénu pneumatík. Prechod z letnej motorovej nafty na zimnú tiež spôsobí približne päťpercentnú odchýlku v spotrebe. V neposlednom rade zníženie nákladu o jednu tonu ušetrí v prípade návesovej súpravy diaľkovej prepravy s hmotnosťou 40 t približne 1,5 percenta.

Spotreba paliva sa okrem kontroly nepodplatiteľnými meracími prístrojmi zisťuje presným dotankovaním. Pri ňom sú dôležité vždy rovnaká poloha pri identickom výdajnom stojane, presné dotankovanie až po stanovenú značku a meranie teploty paliva. Odchýlka teploty paliva už približne o desať stupňov má vďaka odlišnej expanzii paliva za následok odchýlku približne jedno percento. Pri objeme palivovej nádrže 500 l rozdiel predstavuje päť litrov.

Skúšobní inžinieri zohľadnili všetky tieto parametre a aj mnoho ďalších. Výsledok je jednoznačný: Mercedes-Benz Actros s najnovšou generáciou OM 471 má spotrebu paliva v praxi skutočne približne o tri percentá nižšiu. Súčasne má preukázateľne nižšiu spotrebu ako jeho konkurencia. Actros je skutočne vrchol hospodárnosti medzi nákladnými motorovými vozidlami diaľkovej prepravy svojej triedy.

Mercedes-Benz Trucks - Driving Experience Slovenia 2015

Mercedes-Benz OM 471: úsporný, výkonný a spoľahlivý

Nižšia spotreba, vyššia dynamika jazdy:
najnovšia generácia vysokovýkonného motora OM 471 v Actrose od Mercedes-Benz

• Spotreba nižšia až o 3 percentá, vyššia dynamika jazdy
• Nové: päť výkonových stupňov do 390 kW (530 k)
• Nové: druhá generácia systému vstrekovania X-Pulse
• Nové: vysoký krútiaci moment už pri najnižších otáčkach
• Nové: patentované riešenie pre spätné vedenie spalín
• Nové: turbodúchadlo z vlastnej výroby so špičkovou účinnosťou
• Nové: ešte robustnejšie vďaka vypusteniu snímačov a prevádzke s pomocným riadením

Štyri roky po zavedení vysokovýkonného motora Mercedes-Benz OM 471 nasleduje ďalší stupeň vývoja – Mercedes-Benz Actros od Daimler Trucks vďaka nemu ešte viac zvýši svoj náskok v úspornosti. Spotreba paliva je opäť nižšia až o tri percentá, súčasne sa zvýšila dynamika jazdy. Konštrukčný rad korunuje nový špičkový výkon 390 kW (530 k) a krútiaci moment 2 600 Nm. V neposlednom rade sa opäť zvýšila robustnosť. Najnovšia generácia motora OM 471 jednoducho opäť posúva vyššie latku medzi vysokovýkonnými motormi pre ťažké úžitkové vozidlá.
Radový šesťvalec OM 471: nová kapitola konštrukcie motorov

Je to dokonalé spojenie ekonómie a ekológie: na jar roku 2011 Mercedes-Benz ešte pred zavedením stupňa čistoty spalín Euro VI uviedol úplne novú generáciu motorov. Prvým členom novej rodiny motorov je OM 471.

Vysokovýkonný motor svojou technikou a z toho vyplývajúcimi schopnosťami a vlastnosťami otvára novú kapitolu v konštrukcii motorov pre ťažké úžitkové vozidlá. Radový šesťvalec so zdvihovým objemom 12,8 litra presvedčí svojou robustnou konštrukciou a technickými novinkami s vysokým úžitkom pre zákazníka. Medzi hlavné vlastnosti patria dva vačkové hriadele usporiadané hore, jedinečný systém vstrekovania Common Rail so zosilnením tlaku X-Pulse, asymetrické turbodúchadlo poháňané výfukovými plynmi, výkonná motorová brzda a systém čistenia spalín technikou SCR, spätné vedenie spalín a filter pevných častíc na splnenie prísnych emisných predpisov podľa štandardu Euro VI.

O štyri roky neskôr inžinieri opäť výrazne zlepšili už aj tak dobré vlastnosti OM 471. Najdôležitejší cieľ: motory sú dôsledne zamerané na nízke prevádzkové náklady.

Nové: päť výkonových stupňov do 390 kW (530 k)

Mercedes-Benz OM 471 je k dispozícii v piatich základných vyhotoveniach:
Výkon Krútiaci moment
310 kW (421 k) pri 1 600 ot/min 2 100 Nm pri 1 100 ot/min
330 kW (449 k) pri 1 600 ot/min 2 200 Nm pri 1 100 ot/min
350 kW (476 k) pri 1 600 ot/min 2 300 Nm pri 1 100 ot/min
375 kW (510 k) pri 1 600 ot/min 2 500 Nm pri 1 100 ot/min
390 kW (530 k) pri 1 600 ot/min 2 600 Nm pri 1 100 ot/min

Varianty s výkonom 310, 330 a 350 kW boli doplnené o tri vyhotovenia „Top Torque‟. Pri týchto motoroch je na najvyššom stupni automatizovanej prevodovky Mercedes PowerShift 3 povolený o 200 Nm vyšší krútiaci moment, ak je to potrebné. To znižuje početnosť preraďovania a v kombinácii s dlhším prevodovým pomerom zadnej nápravy to zvyšuje prepravnú rýchlosť, nie však na úkor spotreby paliva.

Mercedes-Benz Trucks - Driving Experience Slovenia 2015

Nové: druhá generácia systému vstrekovania X-Pulse

Dôležitou súčasťou novej generácie motorov je druhá generácia systému vstrekovania X-Pulse, jedinečného systému Common Rail so zosilnením tlaku v injektore a voľnou modelovateľnosťou systému vstrekovania. Maximálny tlak v spoločnom tlakovom potrubí bol zvýšený z 900 na 1 160 barov, výsledkom čoho je maximálny vstrekovací tlak 2 700 barov.

V prípade vstrekovacej dýzy ide o osemdierovú dýzu. Nové sú aj geometria priehlbiny piestu, kompresný pomer výrazne zvýšený zo 17,3:1 na 18,3:1 a znížená miera spätného vedenia výfukových plynov (miera AGR). Všetky opatrenia spolu vedú k ďalšiemu zlepšeniu účinnosti v celom poli charakteristík motora. Výsledkom je výrazne znížená spotreba paliva. V súlade s novou krivkou krútiaceho momentu sa najlepšie hodnoty v poli charakteristík spotreby posunuli smerom k nízkym otáčkam.

Keďže motor je dôsledne navrhnutý na nízku spotrebu paliva, surové emisie NOx sú vyššie. Proti nim pôsobí technika SCR s efektívnym katalyzátorom SCR novej konštrukcie. Spotreba AdBlue približne päť percent spotreby paliva je tak na úrovni skorších motorov Euro V.

Bilancia nákladov súhlasí: oproti spotrebe paliva nižšej až o tri percentá stojí iba mierne zvýšené množstvo výrazne lacnejšej prísady AdBlue na čistenie spalín. Pri ročnom výkone 130 000 kilometrov najazdených v diaľkovej preprave a spotrebe približne 28,5 litra/100 km na náročnej trase s plným vyťažením ušetrí každý jeden model Mercedes-Benz Actros s najnovšou generáciou motorov OM 471 za rok približne 1 100 litrov paliva a uvoľní približne o tri tony menej CO2.
Nové: špičková motorizácia s výkonom 390 kW (530 k)

Druhá generácia X-Pulse s výrazne zvýšeným vstrekovacím tlakom zároveň vytvára predpoklady pre novú špičkovú motorizáciu OM 471. Dosahuje výkon 390 kW (530 k) a vynikajúci maximálny krútiaci moment 2 600 Nm. Nový motor vyvíja krútiaci moment 1 600 Nm už bezprostredne za úrovňou svojich voľnobežných otáčok. Pozornosť si zaslúži výkon 30,5 kW (41,4 k) na jeden liter zdvihového objemu, ako aj krútiaci moment 203 Nm na jeden liter zdvihového objemu.
Nové: vysoký krútiaci moment už pri najnižších otáčkach

Z nového vstrekovania ťažia všetky výkonové varianty OM 471. Maximálne menovité hodnoty výkonu a krútiaceho momentu motorov síce ostali nezmenené, krivky výkonu a krútiaceho momentu však v najnižšom rozsahu otáčok výrazne vzrástli, vďaka čomu sú motory obohatené o nové vlastnosti. Pohonné agregáty dosahujú krútiaci moment najmenej 2 000 Nm teraz už tesne pod úrovňou 800 ot/min. V závislosti od výkonového stupňa sa maximum krútiaceho momentu dosiahne približne už medzi 800 a 950 ot/min.

Podobne výhodné sú preto aj výkonové krivky nových motorov. V závislosti od výkonového variantu sa 95 percent maxima výkonu dosiahne približne už pri 1 300 až 1 400 ot/min. Menovité otáčky predstavujú teraz 1 600 ot/min, no aj pri doterajšej hodnote 1 800 ot/min je výkon iba o jedno percento pod svojím maximom.

V praxi to znamená vynikajúce jazdné vlastnosti za všetkých mysliteľných podmienok v extrémne širokom využiteľnom rozsahu približne 1 000 ot/min. Špeciálne pri nízkych otáčkach možno tieto už aj tak výkonné motory zaradiť najmenej o jeden výkonový stupeň vyššie ako doposiaľ.

Mercedes-Benz využíva túto novú charakteristiku na dlhší štandardný prevodový pomer zadnej nápravy. Prevodový pomer i=2,533 znamená zníženie úrovne otáčok o tri percentá. Pri rozmeroch pneumatík 315/70 R 22,5 z toho pri rýchlosti 85 km/h vyplývajú otáčky približne iba 1 150 ot/min. Motory zároveň ukazujú výrazne vyššie rezervy v úsekoch stúpania.

Mercedes-Benz Trucks - Driving Experience Slovenia 2015

Nové: patentované riešenie pre spätné vedenie spalín

Medzi osobitosti motora OM 471 patrilo od samého začiatku jeho asymetrické turbodúchadlo. S cieľom rýchlo vyvinúť plniaci tlak sú výfukové plyny valcov štyri až šesť privedené bez obchádzky priamo do turbíny. Z výfukových plynov valcov jeden až tri sa definovaná časť spalín odvádza do systému spätného vedenia na zníženie emisií NOx.

Toto riešenie bolo podstatne zdokonalené. Novou je značne dopredu presunutá klapka AGR v zbernom výfukovom potrubí. Rozloženie výfukových plynov medzi zberné výfukové potrubie a turbodúchadlo možno teraz regulovať plynulo a veľmi presne v celom rozsahu charakteristík motora. Z toho vyplývajú účinnejší teplotný manažment a vo všeobecnosti nižšia miera AGR s prínosom pre spotrebu paliva.

Tak mieru AGR, ako aj prúd spalín do turbodúchadla možno teraz riadiť podľa prevádzkových charakteristík motora. Klapka AGR vo svojej novej pozícii otvára aj nové pásmo asymetrie: podľa potreby možno výfukové plyny troch donorových valcov privádzať do spaľovania v rozsahu nula až 100 percent – v konštrukcii motorov je to jedinečné riešenie, preto bolo aj patentované.
Nové: asymetrické vstrekovanie optimalizuje kvalitu výfukových plynov

Novinkou je aj asymetrické vstrekovanie. Počas normálnej jazdy sú injektory všetkých šiestich valcov OM 471 napájané rovnakým množstvom paliva. Ak je pri nízkej záťaži potrebná regenerácia filtra pevných častíc dieselových motorov, s cieľom zvýšiť teplotu výfukových plynov sa nastaví vysoká miera AGR až do oblasti 50 percent.

Aby sa v tomto prípade zabránilo neúplnému spaľovaniu s vyšším podielom sadzí vo výfukovom plyne, plynule sa zníži množstvo paliva vo valcoch jeden až tri pri súčasnom zvýšení miery AGR a súbežne s tým sa vo valcoch štyri až šesť zvýši. V extrémnom prípade možno množstvo vstrekované pre prvé tri valce zredukovať až na nulu, zatiaľ čo ostatné tri valce pracujú ako pri plnom zaťažení. Dôsledok: kvalita výfukových plynov stúpa a emisia sadzí klesá.
Nové: turbodúchadlo z vlastnej výroby so špičkovým stupňom účinnosti

Za rýchly a vysoký nárast výkonu vďačí motor novému asymetrickému turbodúchadlu. Bolo vyvinuté v Mercedes-Benz a vyrába sa v závode na výrobu motorov v Mannheime. Vlastné turbodúchadlo zaručuje precízne prispôsobenie požiadavkám OM 471. Turbodúchadlo presviedča vynikajúcou účinnosťou. Veľmi úzko nastavené tolerancie vo výrobe zaručujú najvyššiu kvalitu a vysokú životnosť.

Asymetrické turbodúchadlo je naďalej vybavené fixnou geometriou turbíny. Technicky je tento variant ďaleko menej komplexný a teda menej náchylný ako povedzme turbodúchadlo s variabilnou geometriou turbíny. K zjednodušeniu prispelo aj vypustenie obtokového ventilu výfukových plynov.
Nové: ešte robustnejšie vďaka vypusteniu snímačov a prevádzke s pomocným riadením

Inžinieri z Mercedes-Benz sa v prípade najnovšej generácie OM 471 zriekli aj regulácie plniaceho tlaku, snímača AGR a regulácie AGR. Termodynamicky do detailu optimalizovaný motor je prevádzkovaný čisto s pomocným riadením a pracuje preto ešte efektívnejšie. A motor je zároveň opäť robustnejší vďaka vypusteniu množstva komponentov a dielov.

Mercedes-Benz Trucks - Driving Experience Slovenia 2015

Spotreba paliva sa za iba štyri roky znížila o 13 percent

Pokroky sú pôsobivé: od roku 2011 vďaka zavedeniu nového modelu Actros podľa stupňa čistoty spalín Euro VI, predvídavému tempomatu Predictive Powertrain Control (PPC) a novej generácii motorov priemerná spotreba klesla až o 13 percent v porovnaní s osvedčeným predchádzajúcim modelom Actros. V odvetví úžitkových automobilov sú pritom zvyčajné dlhodobé pokroky v priemere 1,0 až 1,5 percenta za rok – to dokazuje výnimočnú technickú kompetenciu a inovačnú silu značky Mercedes-Benz.

Nová generácia motorov spája najvyššiu hospodárnosť s nevídanou výkonnosťou. Jej fascinujúci vývoj dosahuje ďalší z vrcholov.
Mercedes-Benz Actros: dimenzovaný na najvyššiu hospodárnosť

Mercedes-Benz Actros: maximálna hospodárnosť pre diaľkovú prepravu v Európe

• Fuel Duel: Actros sa nezľakne žiadneho porovnania spotreby
• Faktor spotreby paliva: 30 percent celkových nákladov
• Predictive Powertrain Control znižuje spotrebu až o päť percent
• Nová generácia motorov: ešte úspornejšie, robustnejšie, hospodárnejšie
• Jedinečná sieť služieb zabezpečuje hospodárnosť

Je navrhnutý na nízke prevádzkové náklady tak dôsledne ako doposiaľ žiadne iné nákladné motorové vozidlo: ako výsledok neprekonaného celkového balíka pozostávajúceho z techniky a služieb Mercedes-Benz Actros svojou vynikajúcou hospodárnosťou posúva latky vyššie. Svoju neprekonanú hospodárnosť dokázal Actros okrem iného v projekte Fuel Duel, porovnávacom teste spotreby paliva s viac ako 1 500 vozidlovými parkami v celej Európe. Fuel Duel teraz prechádza do ďalšieho kola s najnovšou generáciou motorov Mercedes-Benz OM 471 v Actrose.
Fuel Duel: Actros sa nevyhýba žiadnemu porovnaniu spotreby

V projekte Fuel Duel nastúpil Actros na test spotreby paliva vo vozidlových parkoch zakaždým proti ich najlepšiemu vozidlu. Za necelé tri roky absolvoval medzičasom viac ako 1 500 súbojov spotreby a pritom zdolal približne 7,5 miliónov kilometrov. Výsledok je pozoruhodný: viac ako 90 percent duelov vyhral Actros. Jeho spotreba paliva je v porovnaní s konkurenčnými modelmi nižšia v priemere o desať percent.

Fuel Duel funguje takto: Mercedes-Benz Actros prevezme vo vozidlovom parku úlohy konkurenčného vozidla a počas obdobia dvoch týždňov jazdí po jeho trasách a vozí jeho náklad. Vodič najskôr získa podrobné pokyny a zozačiatku ho sprevádza skúsený pracovník. Potom vodič jazdí na vozidle Actros sám v rámci svojho bežného pracovného nasadenia, s podporou telematickej služby FleetBoard.

Tento porovnávací test spotreby paliva sa koná v 22 krajinách, od Fínska až po Taliansko, od Španielska až po Rumunsko. Používa sa v ňom 90 vozidiel Actros, prevažne ťahače návesov typu 1842 LS a 1845 LS. Stav súťaže môže každý sledovať na internete: na adrese www.fuelduel.com je priebežne dokumentovaný najnovší celkový stav a výsledok v jednotlivých krajinách v príslušnom národnom jazyku.

Fuel Duel teraz prechádza do ďalšieho kola: Mercedes-Benz ešte tento rok poskytne model Actros s najnovšou generáciou motorov OM 471 ako skúšobné vozidlo pre vozidlové parky zákazníkov.

Mercedes-Benz Trucks - Driving Experience Slovenia 2015

Faktor spotreby paliva: 30 percent celkových nákladov

Za hospodárnosťou vozidla Actros Mercedes-Benz a jeho nákladových výhod stoja neúprosné fakty. Spotreba paliva predstavuje približne 30 percent Total Cost of Ownership (TCO), teda celkových nákladov počas celej doby držania nákladného motorového vozidla pre diaľkovú prepravu. Ďalších desať percent TCO pripadá na údržbu a opravy.

Týchto dohromady 40 percent TCO môže priamo ovplyvniť výrobca vozidla. Ďalšie faktory ako personálne náklady (približne štvrtina celkových nákladov), ako aj správa vozidlového parku, mýtne poplatky a daň z motorových vozidiel a poistenia – spoločne predstavujú takisto približne štvrtinu – sú mimo jeho dosahu. Obstarávacie náklady nákladného motorového vozidla s podielom približne desať percent na TCO nie sú v porovnaní s týmito nákladovými blokmi až také významné.

Zásadný vplyv nákladov na palivo a údržbu a opravy na bilanciu ozrejmí jednoduchý počtový príklad: zníženie nákladov na palivo o desať percent zvýši maržu prepravcu o tri percentá, zníženie nákladov na údržbu a opravy o desať percent zvýši jeho maržu o ďalšie percento. Tento vzorec však funguje aj opačne: nákladné motorové vozidlá so zbytočne vysokými nákladmi na palivo, údržbu a opravy ruinujú maržu prepravcu.

Vynikajúca aerodynamika a úsporné vedľajšie spotrebiče

Okrem bezpečnosti a jednoduchosti obsluhy a komfortu pre vodiča je preto v stredobode pozornosti vývoja vozidla Mercedes-Benz Actros jeho hospodárnosť. Napríklad jeho kabína bola 2 600 hodín optimalizovaná v aerodynamickom tuneli. Výsledkom je aerodynamicky zdokonalený základný tvar, čo je zrejmé už na prvý pohľad najmä v prípade kabíny StreamSpace. Viditeľným dôkazom podrobností precíznej aerodynamiky sú okrem dielov namontovaných na kabíne od čelného spojlera až po bočné vodiace prvky hlboko dole potiahnuté krídla dverí a žalúzia chladiča, ktorá sa otvára alebo zatvára podľa potreby chladenia motora. Aj keď to možno na prvý pohľad vyzerá nezvyčajne: už iba umiestnenie tlakovzdušného klaksónu za obloženie zníži spotrebu paliva o 0,2 percenta.

Okrem motora, prevodovky a hnacej nápravy sú na maximálnu hospodárnosť optimalizované aj vedľajšie spotrebiče modelu Actros. Príkladom je dvojstupňový kompresor vzduchu, ktorý okrem toho prednostne pracuje v deceleračnom režime. Alebo riadenie tlakovzdušného systému E-APU s vysokým zásobným tlakom vo vedeniach a získavaním tlakového vzduchu počas brzdenia. V zozname by sa dalo pokračovať. Spotreba paliva ťahača návesov Actros Euro VI zavedeného v roku 2011 v porovnaní s bezpochyby úsporným predchodcom tak klesla celkovo až o päť percent.

Predictive Powertrain Control znižuje spotrebu až o päť percent

Výpočet opatrení znižujúcich spotrebu sa odvtedy ustavične zväčšuje. Ďalším míľnikom bolo zavedenie systému Predictive Powertrain Control (PPC) na jeseň 2012. PPC – nazývaný aj ako predvídavý tempomat – spája informácie GPS s trojdimenzionálnymi kartografickými údajmi. Spolu s teraz dokonale využívanou funkciou plachtenia EcoRoll to vedie k spôsobu jazdy, ktorý je presne prispôsobený topografii.

Actros so systémom PPC zrýchľuje, roluje a radí ako predvídavý vodič, ktorý dokonale pozná trasu. Technika však nepozná slabé dni ani únavu a má prečítané takmer všetky diaľkové komunikácie a diaľnice Európy. Z toho opäť vyplýva úspora paliva až päť percent.

Celostné posúdenie hospodárnosti nad rámec hnacieho ústrojenstva

Zníženie spotreby o ďalšie tri percentá umožňuje najnovšia generácia motora Mercedes-Benz OM 471. Je navrhnutý na maximálnu hospodárnosť tak dôsledne ako doposiaľ žiaden iný hnací agregát pre nákladné motorové vozidlo.

Hospodárnosť je však v Mercedes-Benz posudzovaná vždy celostne, ďaleko nad rámec najmodernejšej techniky na úsporu paliva. Pretože istú zovšednenú pravdu si z prepravného odvetvia nemožno odmyslieť: nákladné motorové vozidlo môže zarábať peniaze iba vtedy, keď jazdí. Preto je najnovšia generácia OM 471 vďaka svojej prevádzke čisto s pomocným riadením a vypusteniu komponentov teraz ešte robustnejšia ako príslovečne spoľahlivé predchádzajúce motory.

Okrem toho Actros dosahuje extrémne dlhé intervaly údržby až 150 000 km. Jeho filter pevných častíc treba vyčistiť až po 450 000 a potom iba každých 300 000 km. Prístupné usporiadanie všetkých agregátov skracuje dĺžku pobytu v servise na minimum.

Jedinečná sieť služieb zabezpečuje hospodárnosť

Okrem toho je každý Mercedes-Benz Actros súčasťou jedinečnej siete služieb. Začína na mieru ušitými koncepciami financovania, pokračuje účelnými záručnými a servisnými balíkmi a zahŕňa najhustejšiu sieť servisov v Európe s otváracími časmi výhodnými pre zákazníkov. Telematický systém FleetBoard podporuje podnikateľov komplexnými a praktickými službami, MercedesServiceCard zabezpečuje nekomplikované transakcie cestou a pre zriedkavé prípady poruchy je v celej Európe k dispozícii nonstop 365 dní v roku služba Service 24h.

Všetko spoločne zaisťuje prevádzkovateľovi vozidla Mercedes-Benz Actros maximálnu hospodárnosť – až po neskorší predaj cez TruckStore, európske číslo jeden pre jazdené nákladné motorové vozidlá.

Zdroj: Transservice/Daimler, A.G.

Foto: Daimler, A.G.