Viac info" />
Day

november 16, 2015

Žiadosť o povolenie CEMT 2016

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej dopravy a regulácie cestnej dopravy, oznamuje, že dopravcovia, ktorí chcú požiadať... Viac info