Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Zákazy jázd na obdobie od 19.5.2018 a 27.5.2018

Pozrite na Zákaz jazdy kamiónov.


Zákazy jázd na obdobie od 19.5.2018 a 20.5.2018
————————————————————–

Sobota 19.máj 2018
————————————————————–
Rakúsko 15:00h-24:00h
Francúzsko 22:00h-00:00h
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Poľsko 18:00h-22:00h
Maďarsko 22:00h-24:00h

Nedeľa 20.máj 2018
————————————————————–
Rakúsko 00:00h-22:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h
Francúzsko 00:00h-24:00h
Luxembourg 00:00h-24:00h (V smere na Francúzsko)
Luxembourg 00:00h-21:45h,23:30h-00:00h (v smere na DE)
Nemecko 00:00h-22:00h
Poľsko 08:00h-22:00h (Whit Sunday)
Slovensko 00:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h (Whit Sunday)
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-24:00h
Taliansko 09:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24.00h

————————————————————–

Zákazy jázd na obdobie od 21.5.2018 do 27.5.2018
————————————————————–

Pondelok 21.máj 2018
————————————————————–
Rakúsko 00:00h-22:00h
Francúzsko 00:00h-22:00h
Luxembourg 00:00h-21:45h
Nemecko 00:00h-22:00h
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24.00h

Sobota 26.máj 2018
————————————————————–
Rakúsko 15:00h-24:00h
Francúzsko 22:00h-00:00h
Luxembourg 21:30h-00:00h (v smere na Francúzsko)
Luxembourg 23:30h-00:00h (v smere na Nemecko)
Maďarsko 22:00h-24:00h

Nedeľa 27.máj 2018
————————————————————–
Rakúsko 00:00h-22:00h
Česká Republika 13:00h-22:00h
Francúzsko 00:00h-22:00h
Luxembourg 00:00h-21:45h
Nemecko 00:00h-22:00h
Slovensko 00:00h-22:00h
Slovinsko 08:00h-21:00h
Švajčiarsko 00:00h-24:00h
Maďarsko 00:00h-22:00h
Taliansko 09:00h-22:00h
Liechtenstein 00:00h-24:00h

Zdroj: Transserivce/zakazyjazd.sk

Foto: Internet