Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

10 000 aktívnych FMS jednotiek v Scania CER

Prvé vozidlá s jednotkami  FMS sa v rámci Scania CER (SK, CZ, HU) začali dodávať od 1.7.2011.  Ku koncu mája 2016 sme dosiahli magickú hranicu – viac ako 10 000 aktívnych FMS jednotiek v našom regióne.  Sme radi, že majitelia vozidiel využívajú v takej miere ponuku našich balíkov FMS Basic a FMS Tracking. Jednoznačne patríme medzi trhy s najviac predávanou službou FMS Tracking k predaným vozidlám Scania na svete.

 „Zákazníci zo začiatku až tak detailne nepoznali možnosti telematiky a nevedeli, aký bude mať investícia do takéhoto systému prínos do budúcnosti. Dnes si už ale nevedia predstaviť riadenie dopravy bez online sledovania vozidla. Môžu jednoducho vyhodnotiť prevádzkové údaje, ktoré najviac ovplyvňujú finančnú stránku firmy a pomocou školiteľov vodičov Scania vedia zefektívniť prepravu, znížiť spotrebu pri vyššej priemernej rýchlosti a v konečnom dôsledku ušetriť čas i finančné prostriedky. S pomocou Scania FMS služieb sa tiež podarilo nájsť nejedno odcudzené vozidlo, či odhaliť krádeže nafty,“  hovorí Andrej Čech, FMS Administrátor Scania CER.

Zdroj: Transservice/Scania

Foto: Scania