Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

1. júl 2020: Nová minimálna mzda v Holandsku

Holandská vláda každých šesť mesiacov 1. januára a 1. júla upravuje nové fixné sumy hrubej minimálnej mzdy v krajine.

Od 1. júla 2020 sa minimálna mzda zamestnancov vo veku 21 a viac rokov zvýši z 1 653,60 EUR na 1 680 EUR mesačne.

Zákon nemá zákonnú minimálnu hodinovú mzdu. Môže sa líšiť v závislosti od počtu hodín, ktoré sa počítajú ako normálny pracovný čas.

Vo väčšine kolektívnych pracovných zmlúv je pracovný čas na plný úväzok stanovený na 36 (10,77€), 38 (10,21€) alebo 40 (9,70€) hodín týždenne.

Pre hrubú minimálnu mzdu za hodinu to znamená:

21 rokov a starší:

  • 36 hodín týždenne (10,77€)
  • 38 hodín týždenne (10,21€)
  • 40 hodín týždenne (  9,70€)

TRANSSERVICE ponúka zabezpečenie zástupcu pre vysielanie vodiča do Holandska, registráciu zabezpečíme jednoducho a rýchlo.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa minimálnej mzdy v Holandsku, neváhajte nás kontaktovať.

V prípade záujmu o viac informácií alebo samotnej registrácie Vašej spoločnosti nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

info@transservice.sk

TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika