Viac info" />
  • Slovenčina
  • InfoMail
    Zadajte svoj e-mail a dostávajte bezplatne aktuálne správy z dopravy

    This MailChimp shortcode is now deprecated. Please insert the new shortcode to display this form.

  • Prihlásiť

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Vláda odobrila obchvat Bratislavy, minister Brecely ho môže podpísať

Vláda v stredu opäť schválila návrh na uzavretie koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava, Prievoz – Holice. Tentoraz ju schválila aj so zmenami obmedzujúcimi účasť tzv. schránkových firiem s neznámymi vlastníkmi na realizácii projektu.

Koncesionár, ale aj jeho subdodávatelia, ktorí majú dodať aspoň 30 % z hodnoty stavebných prác, ako aj subdodávatelia pri následnej prevádzke a údržbe musia mať zapísaných konečných užívateľov výhod, teda skutočných vlastníkov. Bude sa to týkať aj subdodávateľov prác najmenej za 15 mil. eur.

Minister dopravy Roman Brecely (nominant za Sieť) tak môže koncesnú zmluvu podpísať s víťazným uchádzačom, konzorciom Obchvat Nula na čele so španielskou spoločnosťou Cintra Infraestructuras Internacional (Cintra). Na základe uznesenia vlády by tak mal spraviť najneskôr do 18. mája, ale minister vyslovil pripravenosť podpísať zmluvu čo najskôr. „Vláda odsúhlasila zmeny v koncesionárskej zmluve, takže sme zase o krok bližšie k podpisu zmluvy na obchvat D4 a R7. Idem komunikovať so Cintrou a budeme hľadať čo najbližší termín. Stihneme to tak, aby to bolo všetko technicky v poriadku,“ povedal Brecely po rokovaní vlády.

Pri posudzovaní projektu podľa ministra nenašli žiadne závažné pochybenie, ktoré by bránilo podpísaniu zmluvy. „Keby projekt nebol uskutočniteľný, alebo keby som našiel závažné chyby, určite by som ho nepodporil, resp. by som ho zastavil,“ ubezpečil Brecely. Celková cena projektu D4 a R7 vo výške 1,9 mld. eur, ktorú štát za tridsať rokov postupne splatí koncesionárovi, je podľa neho úplne primeraná. „Je to zmysluplný projekt, Bratislava ten projekt potrebuje,“ tvrdí minister. Očakáva, že po otvorení D4 sa výraznejšie zníži počet áut na D1 na Prístavnom moste cez Dunaj.

Zmeny v zmluve sa týkajú aj posunu termínov na dodanie vysporiadaných pozemkov a právoplatných stavebných povolení. Minister predpokladá, že stavať sa začne v lete alebo na jeseň. Práce majú trvať štyri a pol roka. Termín kompletného majetkovo-právneho vysporiadania projektu potrebného na vydanie stavebných povolení sa posunul o dva mesiace. Lehota na dodanie stavebného povolenia na úsek R7 Bratislava, Ketelec – Dunajská Lužná sa posunula o štyri mesiace, pričom pre úsek R7 Dunajská Lužná – Holice je už stavebné povolenie vydané a právoplatné. Termín dodania stavebného povolenia na úsek D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever sa posunul o dva mesiace a na úseky D4 Ivanka, sever – Bratislava, Rača a R7 Bratislava, Prievoz – Ketelec o tri mesiace.

Inštitút INEKO mal výhrady k tomu, nakoľko dopravný model vplyvu projektu dokáže odľahčiť diaľnicu D1 a cestu od Dunajskej Lužnej a či nepriťaží ďalším komunikáciám v hlavnom meste, ktoré sú už na hranici svojej kapacity.„Pokiaľ nový obchvat pritiahne viac individuálnej dopravy, vplyvy okrem pozitívnych môžu byť aj významne negatívne,“ vyhlásil vo februári analytik inštitútu Ján Kovalčík.

Generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného, a. s. Ľubomír Palčák si myslí, že projekt D4 a R 7 pomôže doprave v Bratislave a okolí, ale nevyrieši všetky jej problémy. V prvom roku po sprevádzkovaní D4 a R7 sa podľa neho osobná doprava v Bratislave odľahčí zhruba o 15 % a nákladná o 50 %. „Intenzita dopravy na obchvate sa v prvom roku prevádzky bude pohybovať na úrovni 40 až 45 tisíc automobilov denne. Myslím si, že R7 by mala menší význam, keby sa postavila bez D4. Máme veľký prísun dopravy z juhu, ktorú by mala R7 odľahčiť,“ povedal Palčák.

Bývalý minister dopravy Ján Počiatek (Smer – SD) koncesnú zmluvu s úspešným konzorciom podpísať nestihol, hoci podľa bývalej vlády ju mal uzavrieť do 4. marca. V súťaži zvíťazilo konzorcium Obchvat Nula na čele so spoločnosťou Cintra. Súčasťou konzorcia sú rakúska stavebná spoločnosť Porr a austrálska investičná skupina Macquarie Capital Group. Vo finále súťaže spomedzi štyroch uchádzačov navrhlo konzorcium najnižšiu ročnú splátku 56,72 mil. eur oproti pôvodne odhadovanej sume 135 mil. eur. Štát by mal koncesionárovi za tridsať rokov uhradiť 1,9 mld. eur. Pôvodná predpokladaná celková suma platieb bola 4,53 mld. eur. Výstavba úsekov D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever – Bratislava, Rača a R7 Bratislava, Prievoz – Ketelec – Dunajská Lužná – Holice v dĺžke vyše 59 kilometrov by mala trvať štyri a pol roka.

Zdroj: Netky.sk

Foto: obchvatbratislavy.sk