Viac info" />
  • Slovenčina
  • InfoMail
    Zadajte svoj e-mail a dostávajte bezplatne aktuálne správy z dopravy

    This MailChimp shortcode is now deprecated. Please insert the new shortcode to display this form.

  • Prihlásiť

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Scania vylepšila logistiku zásobovania náhradných dielcov

Jedným z kľúčových parametrov dobre fungujúceho servisu je bezpochyby čo najlepšia logistika a dostupnosť náhradných dielcov. Len tá totiž umožňuje vďaka krátkej dodacej lehote dielcov zabezpečiť plynulosť opráv, skracovať ich termíny a súčasne tak prestoje vzniknuté pri opravách či servisu znížiť na nutné minimum.

Od prvej májovej nedele preto Scania začala do slovenských a českých servisov zavážať náhradné dielce aj cez víkendy, čím dochádza k výraznému skráteniu doby víkendových opráv vozidiel v prípadoch, keď potrebné náhradné dielce nie sú na sklade.

Scania tak vychádza v ústrety svojim zákazníkom a okrem otváracej doby servisov v sobotu a vo veľkej väčšine aj v nedeľu im poskytuje konkurenčnú výhodu v podobe vyššieho využitia ich vozidiel. Víkendová návšteva servisu je tak v tejto chvíli pre zákazníka výrazne hodnotnejšia, než tomu bolo doposiaľ.

Rozšírenie pravidelného zásobovania na šesťkrát týždenne v praxi vyzerá tak, že objednávky náhradných dielcov, ktoré servisy uskutočnia do sobotných 13:00 hodín, budú do servisov dodané počas nasledujúceho dňa, t.j. počas nedele (vo všetkých slovenských servisoch + servis v Chrášťanoch, Modleticiach, Brne a Jihlave) či počas noci z nedele na pondelok (zostávajúce servisy).

Opravujte Vaše vozidlá, keď nepracujú.

Zdroj: Transservice/Scania

Foto: Scania