Viac info" />
  • Slovenčina
  • InfoMail
    Zadajte svoj e-mail a dostávajte bezplatne aktuálne správy z dopravy

    This MailChimp shortcode is now deprecated. Please insert the new shortcode to display this form.

  • Prihlásiť

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Mýto v Belgicku sa presúva na apríla 2016

Zavedenie satelitného mýtneho systému Viapass pre tuzemské aj zahraničné vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony sa posúva z januára na apríl 2016.

Predstavenstvo medziregionálneho subjektu Viapass sa rozhodlo, že spoplatnenie ciest v Belgicku pre kamióny nad 3,5 tony by mal zahŕňať cestnú sieť, kde sú v súčasnosti poplatky hradené prostredníctvom známok tzv. Eurovignette, to znamená pre všetky diaľnice a cesty Flámska, Valónska a Bruselského regiónu.

Nový systém výberu mýta bude zavedený prostredníctvom palubných jednotiek a plne nahradí doterajšie časové známky. Cena spoplatnenia ciest sa bude líšiť v závislosti na maximálnej prípustnej hmotnosti nákladných vozidiel, ich emisnej triede Euro a typu používanej cesty.

Zdroj: Transservice

Foto: Internet