Viac info" />
  • Slovenčina
  • InfoMail
    Zadajte svoj e-mail a dostávajte bezplatne aktuálne správy z dopravy

    This MailChimp shortcode is now deprecated. Please insert the new shortcode to display this form.

  • Prihlásiť

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Minimálna mzda v HOLANDSKU!

Holandsko: Minimálna mzda v doprave

Zákon o minimálnej mzde v Holandsku je platný od 01.01.2017. V medzinárodnej doprave sa to týka zatiaľ iba kabotáže (okrem tranzitu). Požiadavka minimálnej mzdy neplatí len v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby za predpokladu, že je dokáže preukázať, že je majiteľom vozidla, ktoré prevádzkuje.

Plat je závislý na týždennej pracovnej doby a veku vodiča.

Tabuľka minim. mzdy:

NL_MZDA2

Odmena nezahŕňa prídavky vyplácané v súvislosti zo služobnou cestou, rovnako ako náklady vynaložené na živobytie a ubytovanie.

Holandsko, napríklad ako aj Francúzsko, ukladá povinnosť vymenovať zástupcu, kontaktnú osobu v čase, pokiaľ ide o určenie kontaktnej osoby, tak to môže byť osoba vysielajúcim podnikom, ktorá je schopná komunikovať aspoň v angličtine.
Zdroj: Veľvyslanectvo v Holandsku, ZMPD