Viac info" />
  • Slovenčina
  • InfoMail
    Zadajte svoj e-mail a dostávajte bezplatne aktuálne správy z dopravy

    This MailChimp shortcode is now deprecated. Please insert the new shortcode to display this form.

  • Prihlásiť

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Dachser Slovakia – 20 rokov skúseností na slovenskom trhu

Poskytovateľ logistických služieb Dachser Slovakia oslavuje 20 rokov na tuzemskom trhu. Pre spoločnosť, ktorá začínala so štyrmi zamestnancami, dnes pracuje 120 odborníkov na rôznych logistických pozíciách a vďaka svojej hustej logistickej sieti dnes táto firma ponúka spojenie po zemi, po mori aj letecky doslova s celým svetom.

História spoločnosti sa datuje od roku 1995, kedy vznikla spoločnosť Lindbergh, ktorá sa spočiatku špecializovala na letecké prepravy a neštandardné zásielky a neskôr rozvinula aj ďalšie svoje divízie – pozemnú a námornú logistiku. V roku 2005 sa stala súčasťou nemeckej logistickej spoločnosti Dachser. „Naše predstavy a predstavy skupiny Dachser sa vtedy v roku 2005 stretli a naše spojenie je modelovou ukážkou obchodného riešenia win-win, kedy každý z partnerov z transakcie dlhodobo profituje,“ hovorí Ing. Roman Stoličný, zakladateľ spoločnosti Lindbergh a súčasný Managing Director a člen predstavenstva Dachser Slovakia.

20 rokov skúseností na slovenskom trhu v kombinácii s medzinárodným zastúpením a know-how skupiny Dachser vytvára ideálne podmienky pre poskytovanie logistických služieb so skutočne širokým záberom. Spoločnosť je silná najmä v zbernej službe a disponuje hustou logistickou sieťou po celej Európe. V Lozorne pri Bratislave bol v roku 2011 založený eurohub, ktorý slúži ako prekládková platforma celej skupiny Dachser pre zásielky do strednej a východnej Európy, najmä potom na Balkán. Dachser Slovakia v súčasnosti prevádzkuje 38 priamych denných liniek z/do 13 krajín v celej Európe a ponúka tak slovenským exportérom ako aj importérom ideálne doručovacie podmienky, a to aj pre menšie objemy zásielok.

Spoločnosť Dachser Slovakia ďalej rozvíja svoju tradíciu v oblasti leteckých a námorných prepráv, ktoré sú úzko prepojené s pozemnými prepravami a ponúkajú tak spojenie Door-to-Door aj zo vzdialených a exotických destinácií. V súlade s poslednými trendmi v globálnom obchodovaní vychádza spoločnosť v ústrety aj požiadavkám na alternatívne doručovacie cesty. K takýmto aktuálnym riešeniam patrí napríklad zavedenie zbernej námornej služby z Číny či ponuka železničnej dopravy z Ázie.

„Teší nás, že sa nám na Slovensku darí a že sme schopní uspokojovať priania našich zákazníkov a pomáhať im obchodovať aj so vzdialenými trhmi,“ uvádza Roman Stoličný. „V budúcnosti plánujeme aj naďalej investovať do našej siete zbernej služby a ďalej ju rozvíjať technologicky i kapacitne. Taktiež by sme chceli v nasledujúcich rokoch posilňovať v ponuke importného spojenia na Slovensko. Vzhľadom k výrobnému zameraniu slovenského hospodárstva v budúcnosti určite porastie aj význam nákupnej logistiky, tzv. Procurement Logistics. Aj tu určite vidím priestor pre vytvorenie takej ponuky, z ktorej budú naši existujúci aj potenciálni zákazníci môcť ťažiť,“ naznačil plány spoločnosti Dachser Slovakia Roman Stoličný.

Zdroj: Transservice/Dachser

Foto: Dachser